Aktualności

IMG_20210924_134252

W klasach 8A i 8B została zorganizowana wycieczka edukacyjna do jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Uczniowie zostali zapoznani z zadaniami Państwowej Straży Pożarnej, z istotą zagrożeń pożarowych, praktycznymi sposobami minimalizacji lub eliminacji tych zagrożeń, przeznaczeniem sprzętu gaśniczego, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Mieliśmy okazję obserwować wyjazd sekcji ratowniczo-gaśniczej na wezwanie do pożaru.