Aktualności

Bar
Na profilu STO w portalu Facebook opublikowaliśmy wyniki najnowszego „Barometru Edukacji Niepublicznej”.

 

Więcej informacji o wynikach znajdą Państwo na stronie STO.

O badaniu: „Barometr Edukacji Niepublicznej”

Badanie pt. „Barometr Edukacji Niepublicznej” zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2023 r. W ankiecie skierowanej do dyrektorów szkół niepublicznych wzięło udział 98 dyrektorów, reprezentujących niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
Społeczne Towarzystwo Oświatowe bada nastroje dyrektorów szkół niepublicznych od września 2021 r. Kolejne odsłony „Barometru Edukacji Niepublicznej” są realizowane co kwartał.