Aktualności

wynik_8aa (2)

Wyniki EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021 —
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku.

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

Rodzaj wskaźnika

Szkoła

Białystok Województwo Kraj

Wynik średni

77%

63%

58%

60%

Stanina 9 6 5

5

 

EGZAMIN Z MATEMATYKI

Rodzaj wskaźnika

Szkoła

Białystok

Województwo

Kraj

Wynik średni

86%

56%

47%

47%

Stanina

9

7

5

5

 

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Rodzaj wskaźnika

Szkoła

Białystok

Województwo

Kraj

Wynik średni

93%

77%

65%

66%

Stanina

9

7

5

6

 

EGZAMIN Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Rodzaj wskaźnika

Szkoła

Białystok

Województwo

Kraj

Wynik średni

100%

100%

94%

79%

 

Uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki mieszczące się w 9 (najwyższej) skali staninowej co oznacza, że z każdego przedmiotu egzaminacyjnego zaliczamy się do grona 4% najlepszych szkół w Polsce.