Aktualności

ŚWIETLICA 31.10.2022
Dzień 31 października 2022 roku (poniedziałek) jest dniem bez zajęć
dydaktycznych z pracą świetlicy w godzinach 7.30.-16.30 dla uczniów klas
0-III. Przypominamy o zapisaniu dziecka na listę w sekretariacie szkoły.