Aktualności

egz_logo_2

Zmiana pracy szkoły spowodowana organizacją egzaminów ósmoklasisty w dniach 25 – 27.05.2021.

W związku z organizacją w naszej szkole egzaminów ósmoklasisty w dniach 25-27.05.2021 r. (wtorek – czwartek) zajęcia w szkole odbywać się będą wg odrębnego planu zajęć. Przyczyną są względy proceduralne i organizacyjne.

Uczniowie piszą egzaminy w sali gimnastycznej, przy otwartych drzwiach i wymagana jest bezwzględna cisza.

Klasy, które wychodzą ze szkoły muszą opuścić ją najpóźniej o 8.45 i ten termin nie podlega dyskusji. Proszę zaplanować czas na odpowiednie przygotowanie się do wyjścia.

Najwcześniejsza godzina powrotu do szkoły (włącznie z placem szkoły) klas wychodzących:

  1. 06.2021r. – 12.10
  2. 06.2021r. – 11.40
  3. 06.2021r. – 11.25

Klasy, które zostają w szkole uczą się w strefie klas: IB, IS, IIR, IIB i sala plastyczna.

W czasie trwania E8 obowiązuje bezwzględna cisza i zakaz opuszczania sali na przerwę
i podczas zajęć. Jedynie pojedyncze wyjścia do toalety są dopuszczalne.

Wychowawców klas proszę o poinformowanie rodziców o przyprowadzanie dzieci do szkoły najpóźniej do 8.30 w tych dniach.

Klasami, które wychodzą ze szkoły rano, opiekują się wychowawcy.

Organizacja zajęć w klasach, które zostają w szkole.

25.05.2021 r. – wtorek

– kl. 0 – nauka wg normalnego planu (w klasie IS do 12.10);

– kl. II B – nauka wg normalnego planu w swojej klasie;

– kl. II R – nauka wg normalnego planu w swojej klasie;

– kl. III – nauka w kl. plastycznej do 12.10, zajęcia 1-4 i 7. wg planu, l. 5. – p. J. Kosińska,
l. 6. – p. A. Lelewicz;

– kl. IV – nauka w klasie 4. po powrocie z Kudrycz – l. 6. p. p. E. Miezio, l. 7. – p. A. Lelewicz, l. 8. i 9. – opieka p. H. Bancarewicz.

Dyżur na korytarzu na I piętrze w strefie zajęć (podczas egzaminu):

8.45 – 10.25 – p. M. Onoszko, p. J. Paszkowski;

10.25 – 12.10 – p. A. Lelewicz, p. R. Zbierajewska;

11.15 – 12.10 – p. S. Sarokina, R. Zbierajewska.

Dyżur na parterze podczas egzaminu:

8.45 – 11.15 – p. J. Gireń (rezerwa), p. A. Korolczuk;

11.15 – 12.05 – p. E. Miezio, p. J. Gireń.

Dyżur w świetlicy:

13.10 – 14.00 – p. A. Zalewska (kl. 0), p. M. Jaśko (kl. 0);

14.00 – 16.00 – p. A. Kuteszko (kl. 0), p. B. Bańkowska (kl. II B R), p. M. Jaśko (kl. III),
p. R. Zbierajewska (kl. IV – VI);

16.00 – 17.00 – p. M. Jaśko (całość).

26.05.2021 r. – środa

– kl. 0 – nauka od 11.35 wg. normalnego planu;

– kl. I B – nauka wg normalnego planu w swojej klasie;

– kl. I S – nauka wg normalnego planu w swojej klasie, l. 6. – p. M. Jaśko;

– kl. II B – nauka od 12.00 – wg. normalnego planu, l. 7. – p. M. Dubrawska;

– kl. II R – nauka od 12.00 – wg. normalnego planu, l. 6. – p. M. Dubrawska;

– kl. III – nauka od 12.30 wg normalnego planu;

– kl. IV – nauka od 11.35 wg planu, l. 5. – p. D. Iwaniuk, l. 6. – p. J. Gireń, l. 7 i 8
wg. normalnego planu;

– kl. VII B – nauka od 12.30 – l. 6. – p. A. Snarska, l. 7. – p. H. Bancarewicz, l. 8. – odwołana.

Dyżur na parterze i I piętrze podczas egzaminu:

8.45 – 9.35 – p. G. Mijalska (rezerwa);

9.35 – 12.05 – p. G. Mijalska (rezerwa), p. M. Kałmucka.

Dyżur w świetlicy:

13.10 – 14.00 – p. A. Zalewska (kl. 0), p. M. Jaśko (kl. I);

14.00 – 16.00 – p. A. Kuteszko (kl. 0), p. R. Zbierajewska (kl. I), p. M. Jaśko (kl. IIB i R),
p. H. Bancarewicz (kl. III);

16.00 – 17.00 – p. U. Dawidowicz (całość).

27.05.2021 r. – czwartek

– kl. 0 – nauka od 11.35 wg. normalnego planu;

– kl. I B – nauka od 12.30 wg normalnego planu;

– kl. I S – nauka od 12.30 wg normalnego planu;

– kl. II B – nauka od 12.30 wg normalnego planu;

– kl. II R – nauka od 12.30 wg normalnego planu;

– kl. III – nauka od 11.35 wg planu: l. 5. – p. J. Kosińska, pozostałe b.z.

– kl. IV – nauka od 11.35 wg normalnego planu;

– kl. V – nauka od 13.20 – wg normalnego planu;

– kl. VI – nauka od 12.30 – wg normalnego planu, l. 8. – odwołana

Dyżur na parterze podczas egzaminu:

8.45 – 10.25 – p. M. Onoszko (rezerwa);

10.25 – 11.30 – p. J. Kosińska.

Dyżur w świetlicy:

12.30 – 14.00 – p. A. Zalewska (kl. 0), p. M. Jaśko (kl. I);

14.00 – 16.00 – p. A. Kuteszko (kl. 0), p. R. Zbierajewska (kl. I), p. M. Jaśko (kl. IIB i R),
p. H. Bancarewicz (kl. III), p. H. Szumowska (kl. IV – VI);

16.00 – 17.00 – p. M. Jaśko (całość).

Dyrektor szkoły