Aktualności

Unknown-1

Szanowni Państwo, 

w związku z decyzją Premiera RP od poniedziałku 26 październik 2020 r. wprowadzamy w naszej szkole zdalne nauczania w klasach 4-8.

Klasy 0, I, II i III uczą się w systemie stacjonarnym czyli bez zmian z możliwością podłączenia online dla uczniów nieobecnych.

Nauczanie zdalne w klasach 4-8 w naszej szkole polegać będzie na:

1) nauce online poprzez platformę MS Teams, a w przypadku zawieszania się systemu z możliwością przełączenia na platformę ZOOM;

2) zajęcia online odbywać się będą wg normalnego planu, tj rozpoczynać się w tych samych godzinach, początek o 8.00, zajęcia trwać będą 30-35 minut, dłuższe będą przerwy na regenerację i odpoczynek od ekranu;

3) podczas zajęć obowiązkowo mają być włączone kamerki;

4) korespondencja odbywa się poprzez platformę MS Teams (proszę nie wysyłać materiałów inną drogą);

5) w tym samym systemie odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne.

 

Z poważaniem.

 

Mariusz Łupiński

dyrektor szkoły