Aktualności

_STO
                                                                                                                                         Białystok, 31.08.2022

Szanowni Państwo,

decyzją Zarządu STO SKT nr 171 w Białymstoku zmienia się wysokość czesnego w Zespole Szkół STO w Białymstoku. Zgodnie z podjętą uchwałą, od 1 października 2022 r. podstawowa kwota czesnego będzie wynosić 860 zł.

W związku z powyższym wysokości czesnego kształtować się będzie następująco:

  1. opłata za pierwsze dziecko – 860 zł;
  2. opłata za drugie dziecko – 774 zł (10% zniżki);
  3. opłata za trzecie i kolejne dziecko – 688 zł (20% zniżki).

Zmiana wysokości czesnego wiąże się w głównej mierze ze wzrostem kosztów wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz kosztami utrzymania budynku szkoły (zwłaszcza  mediów, sprzątania i obsługi szkoły).

Niniejszy komunikat stanowi wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czesnego, którego zmiana nie wymaga podpisywania aneksu do umowy.

Dyrektor Szkoły                                                Prezes Zarządu STO Samodzielnego Koła Terenowego Nr 171

Mariusz Łupiński                                                                                                      Andrzej Sakowicz