RAMOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 w Zespole Szkół STO w Białymstoku

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w salach lekcyjnych:

– w SP nr 1 STO (grupa 0), w SSP nr 1 STO (kl. I B i I Z)

– w SSP nr 1 STO (kl. II M, II P – III)

– w SSP nr 1 STO (kl. IV G i IV M – V)

– w SSP nr 1 STO (kl. VI – VIII)

1.09.22 (śr)

     godz. 15.00         

     godz. 16.00

     godz. 17.00

     godz. 18.00

2 Zebranie rodziców dzieci przedszkolnych (grupy „0” i I B)

– zebranie ogólne

– zebranie klasowe

14.09.22 (śr)

        godz. 16.00

        godz. 17.00

3 Zebranie rodziców uczniów klas I Z, II M, II P, III

– zebranie ogólne

– zebranie klasowe

14.09.22 (śr)

        godz. 17.15

        godz. 18.15

4 Zebranie rodziców uczniów klas IV-VIII

– zebranie ogólne

– zebranie klasowe

21.09.22 (śr)

         godz. 17.00

         godz. 18.00

5 Dzień języków obcych 23.09.22 (pt)
6 Obchody z okazji DEN 13.10.22 (cz)
7 Dzień Papieski 17.10.22 (pn)
8 Konferencja STO w Białymstoku – wizyta gości w szkole od 11.00 do 14.00 21.10.2022 (pt)
9 Ślubowanie uczniów kl. I B i I Z SSP nr 1 STO 25.10.22 (wt)
10 Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas 2-4.11.22
11 Obchody z okazji Święta Niepodległości – 103. rocznica odzyskania niepodległości 10.11.22 (cz)
12 „Andrzejki” 23-25.11.22
13 Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I okres 12.12.22 (pn)
14 Dzień otwarty – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami 14.12.22 (śr) od 17.00
15 Jasełka Bożonarodzeniowe 21.12.22 (śr)
16 Zimowa przerwa świąteczna 22.12.22 – 30.12.22
17 Ostateczny termin wystawienia ocen za I okres 16.01.23 (pn)
18 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 18.01.23 (śr), godz. 16.00
19 Zebrania z rodzicami uczniów 19.01.23 (cz)
20 Plenarna Rada Pedagogiczna 20.01.23 (pt), godz. 15.00
21 Ferie zimowe 23.01 – 5.02.23
22 Rekolekcje wielkanocne 3-5.04.23
23 Wiosenna przerwa świąteczna 6-11.04.23
24 Zebrania z rodzicami uczniów 12-14.04.23
25 Obchody z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 28.04.23 (pt)
26 Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych 15.05.23(pn)
27 Egzaminy ósmoklasisty:

– j. polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

 

23.05.23 (wt), g. 9.00

24.05.23 (śr), g. 9.00

25.05.23 (cz), g. 9.00

28 Dzień Mamy i Taty, Święto Rodziny 24-26.05.23
29 Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli przewidywanych rocznych ocen 29.05.23 (pn)
30 Zebrania z rodzicami uczniów (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych) 30-31.05.23
31 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 15.06.23 (cz)
32 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 16.06.23 (pt), godz. 15.30
33 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wych. w kl. VII-VIII SSP nr 1 STO 21.06.23 (śr), godz. 16.30
34 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wych. w SSP nr 1 STO (kl. I – VI) i SP nr 1 STO (kl. 0) 22.06.23 (cz)
35 Plenarna Rada Pedagogiczna 23.06.23 (pt), godz. 13.00
36 Ferie letnie 24.06-31.08.23

Kalendarz w ciągu roku może ulegać zmianie.

Dyrektor Zespołu Szkół STO w Białymstoku proponuje następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023: 14.10.22, 31.10.22, 22-30.12.22, 6-11.04.23, 17.04.23, 2.05.23, 4-5.05.23, 9.06.23, 23.06.23

Dyrektor Zespołu Szkół STO w Białymstoku proponuje następujące dni bez zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 z pracą świetlicy: 14.10.22, 31.10.22, 22.12.22, 28-30.12.22, 6.04.23, 11.04.23, 17.04.23, 4-5.05.23, 9.06.23, 23.06.23.