RAMOWY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 w Zespole Szkół STO w Białymstoku

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w salach lekcyjnych:

– w SP nr 1 STO (grupa 0), kl. I M i IP

– w SSP nr 1 STO (kl. II B, II S, IIIB i IIIR)

– w SSP nr 1 STO (kl. IV – VI)

– w SSP nr 1 STO (kl. VII, VIIIA i VIII B)

1.09.21 (śr)

 godz. 15.00         

 godz. 16.00

 godz. 17.00

 godz. 18.00

2 Zebranie rodziców dzieci przedszkolnych (grupy „0” i I M)

– zebranie ogólne

– zebranie klasowe

15.09.21 (śr)

 godz. 16.00

 godz. 17.00

3 Zebranie rodziców uczniów klas I P, II B, II S, III B, III R

– zebranie ogólne

– zebranie klasowe

15.09.21 (śr)

 godz. 17.30

 godz. 18.30

4 Zebranie rodziców uczniów klas IV-VIII

– zebranie ogólne

– zebranie klasowe

22.09.21 (śr)

 godz. 17.30

 godz. 18.00

5 Dzień języków obcych 24.09.21 (pt)
6 Obchody z okazji DEN 13.10.21 (śr)
7 Dzień Papieski 15.10.21 (pt)
8 Ślubowanie uczniów kl. I SSP 26.10.21 (wt)
9 Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas 2-5.11.21
10 Obchody z okazji Święta Niepodległości – 102. rocznica odzyskania niepodległości 10.11.21 (śr)
11 „Andrzejki” 29-30.11.21
12 Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I okres 6.12.21 (pn)
13 Dzień otwarty – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami 8.12.21 (śr) od 17.00
14 Jasełka Bożonarodzeniowe 17.12.21 (pt)
15 Zimowa przerwa świąteczna 22.12.21 – 31.12.21
16 Ostateczny termin wystawienia ocen za I okres 14.01.22 (pt)
17 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 18.01.22 (wt), godz. 16.00
18 Zebrania z rodzicami uczniów 20.01.22 (cz)
19 Plenarna Rada Pedagogiczna 21.01.22 (pt), godz. 16.00
20 Ferie zimowe 24.01 – 6.02.22
Zebrania z rodzicami uczniów 5-7.04.22
21 Rekolekcje wielkanocne 11-13.04.22
22 Wiosenna przerwa świąteczna 14-19.04.22
24 Obchody z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 4.05.22 (śr)
25 Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych 13.05.22(pt)
26 Egzaminy ósmoklasisty – hipotetyczny termin:

– j. polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

24.05.22(wt), g. 9.00

25.05.22 (śr), g. 9.00

26.05.22 (cz), g. 9.00

27 Dzień Mamy i Taty, Święto Rodziny 23-27.05.22
28 Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli przewidywanych rocznych ocen 30.05.22 (pn)
29 Zebrania z rodzicami uczniów (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych) 1-2.06.22
30 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 13.06.22 (pn)
31 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 14.06.22 (wt), godz. 15.30
32 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wych. w kl. VII-VIII SSP nr 1 STO 22.06.22 (śr), godz. 16.30
33 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wych. w SSP nr 1 STO (kl. I – VI) i SP nr 1 STO 23.06.22 (cz)
34 Plenarna Rada Pedagogiczna 24.06.22 (pt), godz. 13.00
35 Ferie letnie 25.06-31.08.22

Kalendarz w ciągu roku może ulegać zmianie.

Dyrektor Zespołu Szkół STO w Białymstoku proponuje następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022: 12.11.21, 20-22.12.21, 7.01.22, 2.05.22, 17.06.22.

Dyrektor Zespołu Szkół STO w Białymstoku proponuje następujące dni bez zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 z pracą świetlicy: 14.10.21, 12.11.21, 20-22.12.21, 28-30.12.21, 7.01.22, 14.04.22, 19.04.22, 17.06.22, 24.06.22.

Rozliczenie godzin w roku szk. 2021/2022:

 1. 09 – 17.09.21 – 2 tygodnie I 2 dni
 2. 09 – 22.10.21 – 5 tygodni
 3. 10 – 19.11.21 – 4 tygodnie
 4. 11 – 17.12.21 – 4 tygodnie
 5. 01 – 21.01.22 – 3 tygodnie
 6. 02 – 18.02.22 – 2 tygodnie
 7. 02 – 18.03.22 – 4 tygodnie
 8. 03 – 22.04.22 – 5 tygodni
 9. 04 – 20.05.22 – 4 tygodnie
 10. 05 – 24.06.22 – 5 tygodni

Informacje dyrektora szkoły dotyczące prac przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022:  

 • 23-30.08.21 – przygotowywanie szkoły do nowego roku szkolnego, porządkowanie sal;
 • 25.08.21 – 15.30 – 17.30 – szkolenie nauczycieli z Ms Teams – online – p. P. Dominikowski
 • 26.08.21 – 13.15 – 17.00 – awanse zawodowe na nauczyciela kontraktowego i mianowanego
 • 27.08.21 – 10.00 – 12.00 – szkolenie „Zmiana kursu w edukacji!”;

12.30 – 14.00 – dyskusja dotycząca poszczególnych klas w 2 grupach:

O-III – prowadzenie p. D. Bańkowska – sala gimnastyczna,

IV – VIII – prowadzenie p. G. Mijalska – sala klasy VI

nauczyciele biorą udział w jednym z zespołów wg przydziałów;

 • 30.08.21 – 10.00 – 12.00 – szkolenie „Tworzymy zespoły, czy dzielimy na grupy?”

12.30 – 14.00 – spotkania zespołów przedmiotowych wszystkich n-li;

 • 31.08.21 – g. 10.00 – 11.30 – spotkanie zespołów problemowych wszystkich nauczycieli;

g. 12.00 – 14.00 – RADA PEDAGOGICZNA;

 • 09.2021 – początek roku szk. 2021/2022 – sale lekcyjne;

– klasa 0 (grupa przedszkolna) i kl. I – 15.00;

– klasy II – III – 16.00;

– klasy IV – VI – 17.00;

– klasy VII – VIII – 18.00

Do szkoły wchodzą tylko uczniowie.

Wyjątek stanowią rodzice nowoprzyjętych uczniów z kl. 0 i I zgodnie z zasadą jeden uczeń jeden rodzic.

Pozostali rodzice w uzasadnionych przypadkach wchodzą do szkoły.

Odpowiedzialni: wychowawcy klas.

Wychowawcy klas podczas pierwszego spotkania informują o zasadach obowiązujących w szkole i poza szkołą w czasie PANDEMII, zapoznają z innymi zasadami przebywania obowiązującymi w szkole w tym BHP w drodze do i ze szkoły (np. o konieczności posiadania na terenie szkoły zmienionego obuwia od początku roku, pokazują tablice ogłoszeń, zapoznają z zasadami zwracania się do nauczycieli, sposobie poruszania się po szkole), wyznaczają dyżurnych oraz zapisują to do dziennika elektronicznego w dniu 1.09.21, podają plan zajęć i nazwiska nauczycieli uczących. Informują o braku dzwonków i zakazie używania w szkole telefonów komórkowych podczas zajęć i przerw.

 • 09.21 – ostateczny termin uzupełnienia danych w dzienniku elektronicznym przez wychowawców;
 • 09.21 i 22.09.21 – zebrania z rodzicami;
 • 09.21 – ostateczny termin wpłaty na ubezpieczenie uczniów – 50 zł. (INTERRISK – wariant II – suma ubezpieczenia 18 000 zł);
 • 09.21 – ostateczny termin wpisywania do LIBRUSA rozkładów materiału!!!
 • 09.21 – g. 15.30, rada pedagogiczna – m. in. zatwierdzenie WDN-u, pełna analiza egzaminu ósmoklasisty, podanie planu nadzoru, zmiany w prawie;
 • 09.21 – ostateczny termin przypomnienia zasad oceniania i odnotowanie tego w dzienniku elektronicznym;
 • 09.21 – ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowania programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i odnotowanie tego w dzienniku, zapoznanie rodziców i uczniów klas VIII ze standardami wymagań egzaminacyjnych;
 • 09.21 – wychowawcy przygotowują tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy uwzględniające priorytety szkoły, kuratoryjne i ministerialne i wpisują je do LIBRUSA.