KALENDARZ SZKOLNY 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w salach lekcyjnych:w SSP nr 1 STO (kl. VII – VIII)w SP nr 1 STO (grupa 0) i kl. I w SSP nr 1 STO (kl. II B, II R i III) w SSP nr 1 STO (kl. IV – VI) 1.09.20 (wt) godz. 14.00 godz. 15.00 godz. 16.00 godz. 17.00
Zebranie rodziców dzieci przedszkolnych (grupy „0”)zebranie ogólnezebranie klasowe 16.09.20 (śr) godz. 16.00 godz. 17.00
Zebranie rodziców uczniów klas I-IIIzebranie ogólnezebranie klasowe 16.09.20 (śr) godz. 17.30 godz. 18.30
Zebranie rodziców uczniów klas IV-VIIIzebranie ogólnezebranie klasowe 23.09.20 (śr) godz. 17.30 godz. 18.00
Dzień języków obcych 25.09.20 (pt)
Obchody z okazji DEN 13.10.20 (wt)
Dzień Papieski 16.10.20 (pt)
Ślubowanie uczniów kl. I SSP 26.10.20 (pn)
Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas 2-6.11.20
Obchody z okazji Święta Niepodległości – 102. rocznica odzyskania niepodległości 10.11.20 (wt)
Andrzejki” 25-27.11.20
Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I okres 7.12.20 (pn)
Dzień otwarty – indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami 9.12.20 (śr) od 17.00
Jasełka Bożonarodzeniowe 18.12.20 (pt)
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.20 – 01.01.21
Ostateczny termin wystawienia ocen za I okres 18.01.21 (pn)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 20.01.21 (śr), godz. 16.00
Zebrania z rodzicami uczniów 21.01.21 (cz)
Plenarna Rada Pedagogiczna 22.01.21 (pt), godz. 16.00
Ferie zimowe 23.01 – 5.02.21
Rekolekcje wielkanocne 22-24.03.21
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6.04.21
Zebrania z rodzicami uczniów 7-9.04.21
Obchody z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 4.05.21 (wt)
Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych 19.05.21(śr)
Egzaminy ósmoklasisty:– j. polski– matematyka– język obcy nowożytny 25.05.20 (wt), g. 9.0026.05.20 (śr), g. 9.0027.04.20 (cz), g. 9.00
Dzień Mamy i Taty, Święto Rodziny 25-27.05.21
Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli przewidywanych rocznych ocen 2.06.21 (śr)
Zebrania z rodzicami uczniów (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych) 7-8.06.21
Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych 16.06.21 (śr)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 17.06.21 (cz), godz. 15.30
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wych. w kl. VII-VIII SSP nr 1 STO 23.06.21 (śr), godz. 16.30
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wych. w SSP nr 1 STO (kl. I – VI) i SP nr 1 STO 24.06.21 (cz)
Plenarna Rada Pedagogiczna 25.06.21 (pt), godz. 13.00
Ferie letnie 28.06-31.08.21

Dyrektor Zespołu Szkół STO w Białymstoku proponuje następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021: 12-13.11.20, 21-22.12.20, 7-8.01.21, 4.06.21.

Rozliczenie godzin w roku szk. 2020/2021:
1. 2.09 – 18.09.20 – 3 tygodnie
2. 21.09 – 23.10.20 – 5 tygodni
3. 26.10 – 20.11.20 – 4 tygodnie
4. 23.11 – 22.12.20 – 4 tygodnie i 2 dni
5. 4.01 – 22.01.21 – 3 tygodnie
6. 8.02 – 19.02.21 – 2 tygodnie
7. 22.02 – 19.03.21 – 4 tygodnie
8. 22.03 – 23.04.21 – 5 tygodni
9. 26.04 – 21.05.21 – 4 tygodnie
10. 24.05 – 18.06.21 – 4 tygodnie

Informacje dyrektora szkoły dotyczące prac przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021:
20-31.08.20 – przygotowywanie szkoły do nowego roku szkolnego, porządkowanie sal;
24-27.08.20 – g. 9.00 – 15.00 – szkolenie nauczycieli z iPadów – kurs Apple Teacher;
28.08.20 – g. 10.00 – szkolenie „Jak radzić sobie w warunkach pandemii?”;
28.08.20 – g. 12.30 – 14.00 – spotkania zespołów przedmiotowych wszystkich n-li;
31.08.2020 – g. 10.00 – 11.30 – spotkanie zespołów problemowych wszystkich nauczycieli;
– g. 12.00 – rada pedagogiczna;

1.09.2020 – początek roku szk. 2020/2021 – sale lekcyjne;
– klasy VII – VIII – godz. 14.00
– klasa 0 (grupa przedszkolna) i kl. I – godz. 15.00;
– klasy II – III – godz. 16.00;
– klasy IV – VI – godz. 17.00;
Do szkoły wchodzą tylko uczniowie. Wyjątek stanowią rodzice nowoprzyjętych uczniów z kl. 0 i I zgodnie z zasadą jeden uczeń jeden rodzic.
Odpowiedzialni: wychowawcy klas

Wychowawcy klas podczas pierwszego spotkania informują o zasadach obowiązujących w szkole i poza szkołą w czasie PANDEMII, zapoznają z innymi zasadami przebywania obowiązującymi w szkole w tym BHP w drodze do i ze szkoły (np. o konieczności posiadania na terenie szkoły zmienionego obuwia od początku roku, pokazują tablice ogłoszeń, zapoznają z zasadami zwracania się do nauczycieli, sposobie poruszania się po szkole), wyznaczają dyżurnych oraz zapisują to do dziennika elektronicznego w dniu 1.09.20, podają plan zajęć i nazwiska nauczycieli uczących. Informują o braku dzwonków i zakazie używania w szkole telefonów komórkowych. Obiady – kl. 0 – II – 8 zł., kl. od III – 10 zł. (Trzy Po Trzy).

8.09.20 – ostateczny termin uzupełnienia danych w dzienniku elektronicznym przez wychowawców;
16.09.20 i 23.09.20 – zebrania z rodzicami;
21.09.20 – ostateczny termin wpłaty na ubezpieczenie uczniów – 46 zł. (INTERRISK);
20.09.20 – ostateczny termin składki na plastykę – 20 zł (kl. 0 – VII);
25.09.20 – ostateczny termin składania do dyrektora rozkładów materiału!!!
30.09.20 – g. 15.30, rada pedagogiczna – m. in. zatwierdzenie WDN-u, pełna analiza egzaminu ósmoklasisty, podanie planu nadzoru, zmiany w prawie;
30.09.20 – ostateczny termin przypomnienia zasad oceniania i odnotowanie tego w dzienniku elektronicznym;
30.09.20 – ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowania programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i odnotowanie tego w dzienniku, zapoznanie rodziców i uczniów klas VIII ze standardami wymagań egzaminacyjnych;
30.09.20 – wychowawcy przygotowują tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy uwzględniające priorytety szkoły, kuratoryjne i ministerialne.