KALENDARZ SZKOLNY 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w salach lekcyjnych:w SSP nr 1 STO (kl. VII – VIII)w SP nr 1 STO (grupa 0) i kl. I w SSP nr 1 STO (kl. II B, II R i III) w SSP nr 1 STO (kl. IV – VI) 1.09.20 (wt) godz. 14.00 godz. 15.00 godz. 16.00 godz. 17.00
Zebranie rodziców dzieci przedszkolnych (grupy „0”)zebranie ogólnezebranie klasowe 16.09.20 (śr) godz. 16.00 godz. 17.00
Zebranie rodziców uczniów klas I-IIIzebranie ogólnezebranie klasowe 16.09.20 (śr) godz. 17.30 godz. 18.30
Zebranie rodziców uczniów klas IV-VIIIzebranie ogólnezebranie klasowe 23.09.20 (śr) godz. 17.30 godz. 18.00
Dzień języków obcych 25.09.20 (pt)
Obchody z okazji DEN 13.10.20 (wt)
Dzień Papieski 16.10.20 (pt)
Ślubowanie uczniów kl. I SSP 26.10.20 (pn)
Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas 2-6.11.20
Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I okres 30.11.20 (pn)
Indywidualne zebrania z rodzicami uczniów klasy 0 i klas I – III  01-18.12.20 od 17.00
Ostateczny termin wystawienia ocen za I okres 16.12.20 (śr)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 17.12.20 godz. 16.00
Zebrania z rodzicami uczniów klas (IV – VIII) 18.01.21 (pn)
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.20 – 03.01.21
Ferie zimowe 04 – 17.01.21
Rekolekcje wielkanocne 22-24.03.21
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6.04.21
Zebrania z rodzicami uczniów 7-9.04.21
Obchody z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 4.05.21 (wt)
Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych 19.05.21(śr)

Egzaminy ósmoklasisty: – j. polski

                                        – matematyka

                                        – język obcy nowożytny  

 25.05.21 (wt),  godz. 9:00     26.05.21 (śr),  godz. 9:00   27.05.21 (cz),  godz. 9:00
Dzień Mamy i Taty, Święto Rodziny 25-27.05.21
Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli przewidywanych rocznych ocen 2.06.21 (śr)
Zebrania z rodzicami uczniów (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych) 7-8.06.21

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

16.06.21 (śr)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 17.06.21 (cz), godz. 15.30
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wych. w kl. VII-VIII SSP nr 1 STO 23.06.21 (śr), godz. 16.30
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wych. w SSP nr 1 STO (kl. I – VI) i SP nr 1 STO 24.06.21 (cz)
Plenarna Rada Pedagogiczna 25.06.21 (pt), godz. 13.00
Ferie letnie 28.06-31.08.21