Aktualności

EGZAMIN_8

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2022 —
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku.

 

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

Rodzaj wskaźnika

Szkoła Kl. A Kl. B Białystok Województwo Kraj

Wynik średni

80% 85,4 72,9 62% 57%

60%

Stanina 9 6 5

5

 

 EGZAMIN Z MATEMATYKI

Rodzaj wskaźnika Szkoła Kl. A Kl. B Białystok Województwo Kraj
Wynik średni 90% 96,0 80,9 68% 59% 57%
Stanina 9 7 6 5

 

 EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Rodzaj wskaźnika Szkoła Kl. A Kl. B Białystok Województwo Kraj
Wynik średni 92,5% 96 88 77% 67% 67%
Stanina 9 7 6 6

Uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki mieszczące się w 9 (najwyższej) skali staninowej co oznacza, że z każdego przedmiotu egzaminacyjnego zaliczamy się do grona 4% najlepszych szkół w Polsce.