Aktualności

ZEBRANIE_2

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE W SP nr 1 STO, SSP nr 1 STO

w roku szkolnym 2021/2022.

 

L.p.

Uroczystości szkoły Termin realizacji Zespoły i osoby odpowiedzialne Klasy odp.
1 Rozpoczęcie roku szk. 2021/2022   1.09.21 dyrektor szkoły wybrani uczniowie
2 Dzień języków obcych 24.09.21 p. A. Chojnowska, n-le języków obcych II – VIII
3 Akademia z okazji DEN 13.10.21 p. E. Miezio VI/VIIIA
4 Dzień Papieski 15.10.21 p. A. Dzięgielewska VI – VIII
5 Wybory do Samorządu Uczniowskiego 20.10.21 p. G. Chocha, p. G. Mijalska wybrani uczniowie
6 Ślubowanie uczniów kl. I,

Zabawy integracyjne

26.10.21 p. L. Paliwoda
p. E. Morusiewicz
kl. I
7 Śluby siódmoklasisty, kl. VI-VIII dyskoteka 29.10.21  p. A. Snarska Gryko, p. J. Łodzińska,
p. A. Chojnowska, p. G. Chocha,
p. P. Niechwiedowicz
SU,
kl. VIIIA, B
8 Akademia i konkurs z okazji Święta Niepodległości 10.11.21 p. G. Mijalska, p. M. Dubrawska VII
9 Andrzejki klas 0-III 22-26.11.21 wychowawcy kl. 0 – III 0 – III
10 Andrzejki klas IV-VIII 25.11.21 p. G. Chocha, asystenci klas IV-VIII SU
11 Wigilia szkolna

Jasełka Bożonarodzeniowa

Opowieść wigilijna

17.12.121 wychowawcy klas
p. U. Strapczuk, p. M. Bancarewicz,
p. A. Dzięgielewska, p. H. Doboszp. E. Miezio
uczniowie
kl. II B/SVI
12 Mini playback show 17.01.22 p. S. Sarokina, p. R. Zbierajewska 0 – VIII
13 Walentynki 14.02.22 p. G. Mijalska, p. S. Sarokina,
p. R. Zbierajewska, p. S. Borkow
0 – VIII

SU

14 „Nasi bliscy naszymi nauczycielami” 21.02-4.03.22 p. G. Mijalska, wychowawcy klas od kl. 0 – VIII

SU

15 Festiwal Talentów 21.03.22 p. R. Zbierajewska, p. G. Chocha
p. U. Strapczuk, p. S. Sarokina
0 – VII

SU

16 Wielkanocny kiermasz/ wystawa 14-16.04.22 p. A. Kuteszko, p. J. Gireń, p. A. Blank, p. G. Chocha, nauczyciele świetlicy I – VII

SU

17 Akademia – Konstytucja 3 Maja 4.05.22 p. G. Mijalska, p. D. Iwaniuk V
18 Dzień Mamy i Taty 23-27.05.22 wychowawcy klas 0-III 0 – III
19 „Zielona szkoła” kl. II – VI do ustalenia wychowawcy, asystenci II – VII
20 Wycieczki szkolne kl. VII-VIII do ustalenia wychowawcy klas VII-VIII
21 Święto Szkoły

Piknik szkolny

4.06.22 p. G. Mijalska (zespół wg odrębnego grafika) 0 – VIII
22 Bal Ósmoklasisty 10.06.22 p. A. Snarska Gryko, p. M. Łupiński VIII A, B
23 Dzień świetlicy szkolnej 20.06.22 p. A. Kuteszko, n-le świetlicy 0 – III
24 Zakończenie r. szk. w kl.:
VII, VIII A, VIII B
22.06.22 p. G. Mijalska, p. M. Łupiński,
p. A. Snarska Gryko, p. E. Miezio,p. J. Łodzińska
VII – VIII
25 Zakończenie roku szkolnego               w kl.: 0 – VI 23.06.22 p. D. Bańkowska, p. G. Mijalska
wychowawcy klas
uczniowie
SP i SSP
26 Wyjazdy i spotkania integracyjne do ustalenia wychowawcy i asystenci 0 – VII
27 Magia ukryta w słowach – rozwijamy czytelnictwo do ustalenia p. H. Szumowska 0 – VIII

Dyrektor Szkoły