PLAN DZWONKÓW

GODZINY ZAJĘĆ SZKOLNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ STO W BIAŁYMSTOKU:

1. 8.00 – 8.40
2. 8.50 – 9.30
II śniadanie (9.30 – 9.45)
3. 9.45 – 10.25
4. 10.35 – 11.15
5. 11.25 – 12.05
przerwa obiadowa (12.05 – 12.30)
6. 12.30 – 13.10
7. 13.20 – 14.00
8. 14.10 – 14.50
9. 15.00 – 15.40
10. 15.50 – 16.30