OPŁATY / UBEZPIECZENIA

Szanowni Państwo,

decyzją Zarządu STO SKT nr 171 w Białymstoku zmienia się wysokość czesnego w Zespole Szkół STO w Białymstoku. Zgodnie z podjętą uchwałą, od 1 grudnia 2021 r. podstawowa kwota czesnego będzie wynosić 760 zł.

W związku z powyższym wysokości czesnego kształtować się będzie następująco:

  1. opłata za pierwsze dziecko – 760 zł;
  2. opłata za drugie dziecko – 684 zł (10% zniżki);
  3. opłata za trzecie i kolejne dziecko – 608 zł (20% zniżki).

Santander Bank Polska SA  60 1500 1344 1213 4002 0685 0000

Zmiana wysokości czesnego wiąże się w głównej mierze ze wzrostem kosztów wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wzrostem kosztów utrzymania budynku szkoły (wywóz śmieci, sprzątanie szkoły, media).

Niniejszy komunikat stanowi wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czesnego, którego zmiana nie wymaga podpisywania aneksu do umowy.

Dyrektor Szkoły                                                       Prezes Zarządu STO Samodzielnego Koła Terenowego Nr 171

Mariusz Łupiński                                                    Andrzej Sakowicz

INFORMACJA O OBIADACH SZKOLNYCH

Firma cateringowa dostarczająca obiady w roku szkolnym 2021/2022 – Pub & Restauracja „trzy po trzy”.

Od 1 kwietnia 2022 r. koszt obiadu (zupa + II danie + woda) wynosi:

  1. klasy 0 – II   11,00 zł,
  2. klasy III – VIII  14,00 zł.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole, w celu odwołania obiadu na dany dzień, należy dzwonić do sekretariatu

Zespołu Szkół STO do godz. 8:30

pod nr tel.   85 7410479 lub  531012014

Obiady płatne są przelewem do 20-go danego miesiąca

na rachunek bankowy Zespołu Szkół STO w Białymstoku w Santander Bank Polska S.A. nr:

37 1090 2590 0000 0001 4680 3496

UBEZPIECZENIA – POLISA

Link do zgłoszenia online:  https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/

Link do OWU i formularze zgłoszeniowe:  www.ubezpieczeniwszkole.pl