Kalendarz rekrutacji do oddziału przedszkolnego (grupa „0”)
na rok szkolny 2023/2024:

1. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci do grupy „0” Społecznego Przedszkola nr 1 STO w Białymstoku do 6.12.2022 r.

2. W roku szkolnym 2023/2024 zostanie utworzona jedna grupa przedszkolna.

3. Rekrutacja do grupy „0” odbywać się będzie w dwóch etapach:

a)  rozmowy z rodzicami i zajęcia grupowe z dziećmi – 7.12.2022 r.;

    I grupa – pocz. o 16.00, II gr. – pocz. o 17.00; III gr. – pocz. o 18.00

    miejsce rozmowy z rodzicami – sala klasy VI;

    miejsce zajęć z dziećmi – sala przedszkolna i sala gimnastyczna;

b)  spotkania indywidualne z dziećmi – 8.12.2022 r. od 16.00; miejsce spotkań z dziećmi – sala klasy: I Z, I B,
II P, III i sala plastyczna;

c)    rodzice zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie spotkań indywidualnych i grupowych.

4. Rodzice dostarczają do sekretariatu szkoły/przedszkola opinie nauczyciela-wychowawcy o dziecku oraz wypełniają ankietę o swoim dziecku (druki do pobrania ze strony: www.szkola.bialystok.pl).

5. Ustalenie listy dzieci zakwalifikowanych do grupy „0” oraz listy rezerwowej – do 13.12.2022 r.

6. Podczas spotkania z rodzicami dzieci kandydujących do grupy „0” oddziału przedszkolnego 7.12.2022 r. zostanie przedstawiona organizacja szkoły i STO.

7. Podpisanie umowy na kształcenie dziecka w roku szkolnym 2023/2024 w grupie przedszkolnej z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do Społecznego Przedszkola nr 1 STO w Białymstoku – do 21.12.2022 r.

8. Wpłata pierwszej raty wpisowego (2 x czesne) w terminie 14 dni od podpisania umowy co równoznaczne jest
z przyjęciem dziecka do Społecznego Przedszkola Nr 1 STO w Białymstoku.

9. Na miejsce osób, które zrezygnują wchodzą kandydaci z listy rezerwowej lub rekrutacji uzupełniającej.

Dyrektor szkoły

Rekrutacja do klasy "0" na rok szkolny 2023/2024

Więcej informacji pod nr tel. 570 111 720

Serdecznie zapraszamy!!!