REKRUTACJA

Kalendarz rekrutacji do oddziału przedszkolnego (grupa „0”)  na rok szkolny 2022/2023:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci do grupy „0” Społecznego Przedszkola nr 1 STO w Białymstoku do 7 grudnia 2021 r.
 2. W roku szkolnym 2022/2023 zostanie utworzona jedna grupa przedszkolna.
 3. Rekrutacja do grupy „0” odbywać się będzie w dwóch etapach:
  1. rozmowy z rodzicami i zajęcia grupowe z dziećmi – 8.12.2021 r.; I grupa – pocz. o 16.30, II grupa – pocz. o 17.30;     miejsce rozmowy z rodzicami – sala klasy VI;

    miejsce zajęć z dziećmi – sala przedszkolna i sala gimnastyczna;

 1. spotkania indywidualne z dziećmi – 9.12.2021 r. od 16.00; miejsce spotkań z dziećmi – sala klasy IIS, IIB, IIIB i IIIR;
 2. rodzice zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie spotkań indywidualnych i grupowych.
 3. Rodzice dostarczają do sekretariatu szkoły/przedszkola opinie nauczyciela-wychowawcy o dziecku oraz wypełniają ankietę o swoim dziecku (druki do pobrania ze strony: www.szkola.bialystok.pl).
 4. Ustalenie listy dzieci zakwalifikowanych do grupy „0” oraz listy rezerwowej – do 14.12.2021 r.
 5. Podczas spotkania z rodzicami dzieci kandydujących do grupy „0” oddziału przedszkolnego 8.12.2021 r. zostanie przedstawiona organizacja szkoły i STO.
 6. Podpisanie umowy na kształcenie dziecka w roku szkolnym 2022/2023 w grupie przedszkolnej z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do Społecznego Przedszkola nr 1 STO w Białymstoku – do 21.12.2021 r.
 7. Wpłata pierwszej raty wpisowego (2 x czesne) w terminie 14 dni od podpisania umowy co równoznaczne jest z przyjęciem dziecka do Społecznego Przedszkola Nr 1 STO w Białymstoku.
 8. Na miejsce osób, które zrezygnują wchodzą kandydaci z listy rezerwowej lub rekrutacji uzupełniającej.

Dyrektor szkoły

Więcej informacji pod nr tel. 570 111 720

Serdecznie zapraszamy!!!

REKRUTACJA

Kalendarz rekrutacji do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku na rok szkolny 2022/2023:

1. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci do klasy I do 10 stycznia 2022 r.

2. W roku szkolnym 2022/2023 zostanie utworzona dodatkowa kl. I.

3. Rekrutacja do klasy I odbywać się będzie w dwóch etapach:

a) rozmowy z rodzicami i zajęcia grupowe z dziećmi – 11.01.2022 r.; I grupa – pocz. o 16.30, II grupa – pocz. o 17.30;     miejsce rozmowy z rodzicami – sala klasy VI;     miejsce zajęć z dziećmi – sala gimnastyczna;

b) spotkania indywidualne z dziećmi – 12.01.2022 r. od 16.00; miejsce spotkań z dziećmi – sala klasy IIS, IIB, IIIB i IIIR;

c) rodzice zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie spotkań indywidualnych i grupowych.

4. Rodzice dostarczają do sekretariatu szkoły/przedszkola opinie nauczyciela-wychowawcy o dziecku oraz wypełniają ankietę o swoim dziecku (druki do pobrania ze strony: www.szkola.bialystok.pl).

5. Ustalenie listy dzieci zakwalifikowanych do klasy I oraz listy rezerwowej – do 17.01.2022 r.

6. Podczas spotkania z rodzicami dzieci kandydujących do klasy I 11.01.2022 r. zostanie przedstawiona organizacja szkoły i stowarzyszenia STO.

7. Podpisanie umowy na kształcenie dziecka od roku szkolnego 2022/2023 z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku – do 24.01.2022 r.

8. Wpłata pierwszej raty wpisowego (2 x czesne) w terminie 14 dni od podpisania umowy co równoznaczne jest z przyjęciem dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Białymstoku.

9. Na miejsce osób, które zrezygnują wchodzą kandydaci z listy rezerwowej lub rekrutacji uzupełniającej.

Dyrektor szkoły