ZARZĄD

ZARZĄD
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 171

ANDRZEJ SAKOWICZ – PREZES ZARZĄDU

ANATOL PANASIUK– Wiceprezes Zarządu

PIOTR GRABOWSKI – Wiceprezes Zarządu

WOJCIECH FILIPKOWSKI – Wiceprezes Zarządu

JULITA CZACZKOWSKA – Skarbnik Zarządu

ILONA EDYTA WAKULUK – Sekretarz Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

JOANNA RUSZUK – SYNORACKA

DOROTA KROSTA – TUROWSKA

SEBASTIAN REUT – JAWOROWSKI

ADRES SIEDZIBY

STO SKT Nr 171
15-054 Białystok
ul. Mieszka I 5
e-mail: prezes@szkola.bialystok.pl

Wysokość rocznej składki członkowskiej STO w roku obrotowym 2022/2023.

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny STO informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu STO, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2022/2023 wynosi 66 zł.

W myśl statutu STO roczna składka członkowska STO wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego. Zarząd Główny jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2022 r. wyniosło 6565,44 zł (Dz.U. GUS 2021 r., poz. 29), stąd też składka członkowska obowiązuje w wysokości 66 zł.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 statutu STO roczna składka członkowska powinna być wpłacona do dnia 30 listopada każdego roku. 25% kwoty, jaka zostanie zebrana od członków danego Koła, Zarząd Koła odprowadza w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na konto Zarządu Głównego Towarzystwa.
Prosimy o weryfikację należnej 25% składki członkowskiej i 1% odpisu od czesnego na rzecz ZG STO i uregulowanie ewentualnych zaległości do końca roku obrotowego tj. do 31 sierpnia br.
Wysokość składki członkowskiej w poprzednich latach obrotowych:

2021/2022 – 58,00 zł

2020/2021 – 53,00 zł.

2019/2020 – 52,00 zł.

2018/2019 – 49,00 zł.
2017/2018 – 45,00 zł.
2016/2017 – 43,00 zł.
2015/2016 – 41,00 zł.
2014/2015 – 40,00 zł.
2013/2014 – 38,00 zł.

Z poważaniem
Zarząd STO SKT nr 171 w Białymstoku

FINANSE STO

OD ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Od 2018/2019 roku szczegółowe informacje oraz sprawozdania z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego  SKT Nr 171 w Białymstoku są dostępne na stronie:

https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

W celu wyszukania sprawozdania należy wpisać nr KRS: 0000094369.

2017/2018

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego STO SKT nr 171 – 01.09.2017-31.08.2018 – pobierz

2. Bilans STO SKT nr 171 – 01.09.2017-31.08.2018 – pobierz

3. Rachunek zysków i strat STO SKT nr 171 – 01.09.2017-31.08.2018 – pobierz

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia STO SKT nr 171 – 01.09.2017-31.08.2018 – pobierz

5. Sprawozdanie merytoryczne STO SKT nr 171 – 01.09.2017-31.08.2018 – pobierz

6.  Roczna skł. członk. SKT 171 2018.19 – pobierz

7.  Uchwała 44, 45 – pobierz

2016/2017

1. Bilans STO SKT nr 171 – 01.09.2016-31.08.2017 – pobierz

2. Informacje ogólne STO SKT nr 171 – 01.09.2016-31.08.2017 – pobierz

3. Informacje uzupełniające do bilansku STO SKT nr 171 – 01.09.2016-31.08.2017 – pobierz

4. Rachunek zysków i strat STO SKT nr 171 – 01.09.2016-31.08.2017 – pobierz

5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego STO SKT nr 171 – 01.09.2016-31.08.2017 – pobierz

6. Uchwała Nr 24 – pobierz

7. Uchwała Nr 25 – pobierz

2015/2016

1. Bilans STO SKT 171 – 01.09.2015-31.08.2016 – pobierz

2. Informacje ogólne STO SKT 171 – 01.09.2015-31.08.2016 – pobierz

3. Informacje uzupełniające do bilansu STO SKT 171 – 01.09.2015-31.08.2016 – pobierz

4. Rachunek zysków i strat STO SKT 171 – 01.09.2015-31.08.2016 – pobierz

5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego STO SKT 171 – 01.09.2015-31.08.2016 – pobierz

6. Uchwała Nr 10 – pobierz

7. Uchwała Nr 11 – pobierz

2014/2015

1.Bilans STO SKT 171 – 01.09.2014-31.08.2015 – Pobierz

2.Informacje ogólne STO SKT 171 – 01.09.2014-31.08.2015 – Pobierz

3.Informacje uzupełniające do bilansu STO SKT 171 – 01.09.2014-31.08.2015 – Pobierz

4.Rachunek zysków i strat – 01.09.2014-31.08.2015 – Pobierz

5.Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego STO SKT 171 – 01.09.2014-31.08.2015 – Pobierz

6.Uchwała Nr 47 – Pobierz

7.Uchwała Nr 48 – Pobierz

2013/2014

1.Bilans STO SKT  Nr 171 01.09.2013 – 01.09.2014 – Pobierz

2.Informacje dodatkowe STO SKT  Nr 171 01.09.2013 – 01.09.2014 – Pobierz

3.Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego STO SKT  Nr 171 01.09.2013 – 01.09.2014 – Pobierz

4.Uchwała Nr 35

5.Uchwała Nr 36

2012/2013

1. Bilans SKT Nr 171 STO 01.09.2012-31.08.2013 – Pobierz

2. Informacja dodatkowa SKT Nr 171 STO 01.09.2012-31.08.2013 – Pobierz

3. Rachunek wyników SKT Nr 171 STO 01.09.2012-31.08.2013 – Pobierz

4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego SKT Nr 171 STO – Pobierz

5. Uchwała Nr 14 – Pobierz

6. Uchwała Nr 15 – Pobierz

2011/2012

1. Bilans uproszczony SKT Nr 171 STO 01.09.2011-31.08.2012 – Pobierz

2. Informacja dodatkowa SKT Nr 171 STO 01.09.2011-31.08.2012 – Pobierz

3. Rachunek wyników SKT Nr 171 STO 01.09.2011-31.08.2012 – Pobierz

4. Sprawozdanie merytoryczne z działalnosci SKT Nr 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 – Pobierz

5. Uchwała Nr 72 – Pobierz

6. Uchwała Nr 73 – Pobierz

2010/2011

1. BILANS SKT NR 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 – Pobierz

2. Dodatkowy załącznik Nr 7 SKT NR 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 – Pobierz

3. INFORM. DODATKOWA DO BILANSU SKT NR 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 – Pobierz

4. INFORM. O PRZYCHODACH I KOSZTACH SKT NR 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 – Pobierz

5. RACHUNEK WYNIKÓW SKT NR 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 – Pobierz

6. Sprawozdanie merytoryczne z działalnosci SKT Nr 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 – Pobierz

7. Tendencje zmian w przychodach i kosztach SKT NR 171 STO 01.09.2010-31.08.2011 – Pobierz

8. UCHWALA 43 – Pobierz

9. UCHWALA 44 – Pobierz