ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU

DYREKTOR SZKOŁY

MARIUSZ ANDRZEJ ŁUPIŃSKI

SEKRETARIAT SZKOŁY

MAGDALENA MALINOWSKA – SEKRETARZ SZKOŁY

KADRY  SZKOŁY

KAROLINA KOSIŃSKA – REFERENT SZKOŁY

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

JANUSZ PIĄTKOWSKI – SPECJALISTA ds. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ANDRZEJ BARTNIK – OPERATOR, KONSERWATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

MARZENA BIAŁASZ – POMOC KUCHENNA

FRANCISZEK ADAMSKI – DOZORCA-KONSERWATOR

KAZIMIERZ WOJTKIELEWICZ – DOZORCA-KONSERWATOR