ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU

DYREKTOR SZKOŁY

MARIUSZ ANDRZEJ ŁUPIŃSKI

SEKRETARIAT SZKOŁY

MAGDALENA MALINOWSKA – SEKRETARZ SZKOŁY

KADRY  SZKOŁY

KAROLINA KOSIŃSKA – SPECJALISTA DS. KADR

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

JANUSZ PIĄTKOWSKI – SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ANDRZEJ BARTNIK – SPECJALISTA DS. IT

MARZENA BIAŁASZ – POMOC KUCHENNA

FRANCISZEK ADAMSKI – DOZORCA-KONSERWATOR

KAZIMIERZ WOJTKIELEWICZ – DOZORCA-KONSERWATOR