ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIAŁYMSTOKU

DYREKTOR SZKOŁY

MARIUSZ ANDRZEJ ŁUPIŃSKI

SEKRETARIAT SZKOŁY

URSZULA DAWIDOWICZ – REFERENT
MAGDALENA MALINOWSKA – SEKRETARKA, KASJER

PRACOWNIK ADMINISTRACJI

ANDRZEJ BARTNIK – OPERATOR, KONSERWATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO