NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ STO W BIAŁYMSTOKU W ROKU SZK. 2022/2023

Nauczyciele Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku w roku szkolnym 2023/2024

L.p. Nauczyciel Nauczany przedmiot, funkcja
1. Bancarewicz Małgorzata Edukacja przedszkolna, wychowawca kl. 0, trener Odysei Umysłu
2. Bańkowska Dorota Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II B
3. Barkow Żenia Zajęcia instrumentalne i muzyczne
4. Blank Agnieszka Plastyka, edukacja plastyczna
5. Brzosko Paweł Fizyka
6. Chocha Gracjana Język hiszpański, wychowawca kl. VI, trener Odysei Umysłu
7. Chojnowska Anna Język angielski, wychowawca kl. VIII, trener TIK
8. Dąbrowski Marian Wychowanie fizyczne
9. Dobosz Helena Religia prawosławna
10. Dubrawska Małgorzata Język polski
11. Dubrawski Janusz Zajęcia szachowe
12. Dzięgielewska Anna Wychowanie w świetlicy szkolnej
13. Filipczuk Joanna Zajęcia taneczne, rytmika
14. Gireń Joanna Pedagog szkolny, lider świetlicy, asystent kl. II B
15. Gołub Beata Religia katolicka
16. Iwaniuk Danuta Matematyka, wychowawca kl. VII
17. Jakubiuk Lech Wychowanie w świetlicy szkolnej, trener TIK, asystent kl. VI
18. Korolczuk Alina Wychowanie do życia w rodzinie
19. Król Katarzyna Język angielski, trener Odysei Umysłu, asystent kl. II Z
20. Kuteszko Agnieszka Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I, trener Odysei Umysłu
21. Lelewicz Anna Język angielski, Język niemiecki, asystent kl. VII
22. Łodzińska Joanna Biologia, przyroda, asystent kl. IV
23. Manoś Wojciech Wychowanie fizyczne, wychowawca kl. V M
24. Mieleszkiewicz Agnieszka Wychowanie fiyczne, wychowawca kl. IV
25. Miezio Elżbieta Język polski, asystent kl. V M
26. Mijalska Genowefa Koordynator szkolny, historia, wos, asystent kl. V L
27. Mikołajewicz Mirosław geografia
28. Morusiewicz-Kisielewska Edyta Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III M, trener Odysei Umysłu
29. Onoszko Marek Koordynator informatyczny, technika, informatyka
30. Paliwoda Lucyna Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III P
31. Paszkowski Jarosław Matematyka
32. Pawełko Maria Chemia, asystent kl. VIII
33. Pogorzelska Dorota Religia katolicka
34. Prokopiuk Rafał Język rosyjski
35. Radziszewska Gracja Wychowanie fizyczne, zajęcia taneczne
36. Rybnik Anna Wychowanie w świetlicy szkolnej, Edukacja dla bezpieczeństwa, asystent kl. III M
37. Sarokina Sviatlana Zajęcia taneczne, rytmika
38. Snarska Gryko Aneta Koordynator projektów edukacyjnych, trener Odysei Umysłu
39. Strapczuk Urszula Wychowanie w świetlicy szkolnej, asystent edukacji przedszkolnej, trener Odysei Umysłu
40. Szumowska Hanna Bibliotekarz, język francuski, język hiszpański, asystent kl. III P
41. Wądołowska Monika Wychowanie w świetlicy szkolnej
42. Wcześny Rafał Logopeda szkolny, zajęcia kreatywne
43. Wójcik Monika Język polski
44. Zalewska Anna Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II Z
45. Zbierajewska Marzenna Renata Muzyka, edukacja muzyczna, wychowanie w świetlicy szkolnej
46. Łupiński Mariusz Dyrektor szkoły, wychowawca kl. V L, geografia

Koordynator w roku szkolnym 2023/2024 – mgr Genowefa Mijalska

Wychowawcy klas i asystenci wychowawców w roku szkolnym 2023/2024 w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1 STO i w Społecznym Przedszkolu nr 1 STO

Klasa 0 – wychowawca p. Małgorzata Bancarewicz, asystent p. Urszula Strapczuk

Klasa I – wychowawca p. Agnieszka Kuteszko, asystent p. Monika Wądołowska

Klasa II B – wychowawca p. Dorota Bańkowska, asystent p. Joanna Gireń

Klasa II Z – wychowawca p. Anna Zalewska, asystent p. Katarzyna Król

Klasa III M – wychowawca p. Edyta Morusiewicz-Kisielewska, asystent p. Anna Rybnik

Klasa III P – wychowawca p. Lucyna Paliwoda, asystent p. Hanna Szumowska

Klasa IV – wychowawca p. Agnieszka Mieleszkiewicz, asystent p. Joanna Łodzińska

Klasa V L – wychowawca p. Mariusz Łupiński, asystent p. Genowefa Mijalska

Klasa V M – wychowawca p. Wojciech Manoś, asystent p. Elżbieta Miezio

Klasa VI – wychowawca p. Gracjana Chocha, asystent p. Lech Jakubiuk

Klasa VII – wychowawca p. Danuta Iwaniuk, asystent p. Anna Lelewicz

Klasa VIII – wychowawca p. Anna Chojnowska, asystent p. Maria Pawełko