NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ STO W BIAŁYMSTOKU W ROKU SZK. 2022/2023

L.p.

Nauczyciel

Nauczany przedmiot, funkcja

1. Bancarewicz Małgorzata edukacja przedszkolna – wychowawca kl. 0, asystent kl. III, trener Odysei Umysłu
2. Barkow Żenia muzyka
3. Bańkowska Dorota edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. I B
4. Blank Agnieszka plastyka, edukacja plastyczna
5. Brzosko Paweł fizyka
6. Chocha Gracjana j. hiszpański, wychowawca kl. V, trener Odysei Umysłu
7. Chojnowska Anna j. angielski, wychowawca kl. VII, trener TIK, trener Odysei Umysłu
8. Dąbrowski Marian wychowanie fizyczne
9. Dobosz Helena religia prawosławna
10. Dubrawska Małgorzata j. polski
11. Dubrawski Janusz szachy
12. Dzięgielewska Anna świetlica
13. Filipczuk Joanna rytmika, tańce
14. Gireń Joanna pedagog, wychowawca kl. IV G
15. Iwaniuk Danuta matematyka, wychowawca kl. VI
16. Jakubiuk Lech świetlica, trener TIK
17. Korolczuk Alina wychowanie do życia w rodzinie
18. Król Katarzyna j. angielski, trener Odysei Umysłu
19. Kuteszko Agnieszka świetlica, trener Odysei Umysłu
20. Lelewicz Anna j. angielski, j. niemiecki
21. Łodzińska Joanna przyroda, biologia, wychowawca kl. VIII
22. Manoś Wojciech wychowanie fizyczne
23. Miezio Elżbieta j. polski, asystent kl. IV M
24. Mijalska Genowefa koordynator, historia, WOS, asystent kl. IV G
25. Mikołajewicz Mirosław geografia
26. Morusiewicz Edyta edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. II M, trener Odysei Umysłu
27. Onoszko Marek koordynator infor., zaj. techniczne, informatyka
28. Paliwoda Lucyna edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. II P
29. Paszkowski Jarosław matematyka
30. Pawełko Maria chemia
31. Pogorzelska Dorota religia katolicka
32. Prokopiuk Rafał j. rosyjski
33. Radziszewska Gracja wychowanie fizyczne
34. Snarska Gryko Aneta koordynator projektów edu., trener Odysei Umysłu
35. Strapczuk Urszula wychowawca klasy III, trener Odysei Umysłu
36. Szumowska Hanna j. francuski, j. hiszpański, biblioteka
37. Wcześny Rafał logopeda
38. Wójcik Monika j. polski
39. Zalewska Anna Edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. I Z
40. Zbierajewska Marzenna Renata muzyka, edukacja muzyczna, świetlica
41. Łupiński Mariusz dyrektor szkoły

Koordynator w roku szkolnym 2022/2023

mgr Genowefa Mijalska

 

Wychowawcy klas i asystenci wychowawców w roku szkolnym 2022/2023

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO i Społeczne Przedszkole nr 1 STO

Klasa 0 – wychowawca p. Małgorzata Bancarewicz, asystent p. Agnieszka Kuteszko

Klasa I B – wychowawca p. Dorota Bańkowska, asystent p. Marzenna Zbierajewska

Klasa I Z – wychowawca p. Anna Zalewska, asystent p. Katarzyna Król

Klasa II M – wychowawca p. Edyta Morusiewicz, asystent p. Anna Dzięgielewska

Klasa II P – wychowawca p. Lucyna Paliwoda, asystent p. Hanna Szumowska

Klasa III – wychowawca p. Urszula Strapczuk, asystent p. Małgorzata Bancarewicz

Klasa IV GG – wychowawca p. Joanna Gireń, asystent p. Genowefa Mijalska

Klasa IV MM – wychowawca p. Wojciech Manoś, asystent p. Elżbieta Miezio

Klasa V – wychowawca p. Gracjana Chocha, asystent p. Lech Jakubiuk

Klasa VI – wychowawca p. Danuta Iwaniuk, asystent p. Anna Lelewicz

Klasa VII – wychowawca p. Anna Chojnowska, asystent p. Aneta Snarska Gryko

Klasa VIII – wychowawca p. Joanna Łodzińska, asystent p. Gracja Radziszewska