NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ STO W BIAŁYMSTOKU W ROKU SZK. 2021/2022

L.p.

Nauczyciel

Nauczany przedmiot, funkcja
1. Bancarewicz Małgorzata edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. II B, język rosyjski, trener Odysei Umysłu
2. Bańkowska Dorota edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. III B
3. Blank Agnieszka plastyka, edukacja plastyczna
4. Brzosko Paweł fizyka
5. Chocha Gracjana j. hiszpański, wychowawca kl. IV, trener Odysei Umysłu
6. Chojnowska Anna j. angielski, wychowawca kl. VI, trener TIK, trener Odysei Umysłu
7. Dąbrowski Marian koordynator, wychowanie fizyczne
8. Dobosz Helena religia prawosławna
9. Dubrawska Małgorzata j. polski
10. Dubrawski Janusz szachy
11. Dzięgielewska Anna religia katolicka, świetlica
12. Gireń Joanna pedagog, świetlica
13. Iwaniuk Danuta matematyka, wychowawca kl. V
14. Jakubiuk Lech EdB, świetlica, trener TIK
15. Korolczuk Alina wychowanie do życia w rodzinie
16. Król Katarzyna j. angielski, trener Odysei Umysłu
17. Kuteszko Agnieszka świetlica, trener Odysei Umysłu
18. Lelewicz Anna j. angielski, j. niemiecki
19. Łodzińska Joanna przyroda, biologia, wychowawca kl. VII
20. Miezio Elżbieta j. polski
21. Mijalska Genowefa koordynator, historia, WOS
22. Mikołajewicz Mirosław geografia
23. Morusiewicz Edyta edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. I M, trener Odysei Umysłu
24. Niechwiedowicz Paweł wychowanie fizyczne
25. Onoszko Marek koordynator infor., zaj. techniczne, informatyka
26. Paliwoda Lucyna edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. I P
27. Paszkowski Jarosław matematyka
28. Pawełko Maria chemia
29. Rudzińska Joanna edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. III R
30. Sadowska Emilia wychowanie fizyczne
31. Sarokina Sviatlana rytmika, tańce
32. Snarska Gryko Aneta j. polski, wychowawca kl. VIII B
33. Strankowska-Sawicka Natalia świetlica, trener Odysei Umysłu
34. Strapczuk Urszula wychowawca klasy II S, świetlica, trener Odysei Umysłu
35. Szumowska Hanna j. francuski, j. hiszpański
36. Wcześny Rafał logopeda
37. Zajkowska Barbara j. polski
38. Zalewska Anna edukacja przedszkolna – wychowawca kl. 0
39. Zbierajewska Marzenna Renata muzyka, edukacja muzyczna, świetlica
40. Łupiński Mariusz dyrektor, geografia, wychowawca kl. VIIIA

Koordynator w roku szkolnym 2021/2022

mgr Genowefa Mijalska

 

Wychowawcy klas i asystenci wychowawców w roku szkolnym 2021/2022

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO i Społeczne Przedszkole nr 1 STO

Klasa O – wychowawca mgr Anna Zalewska, nauczyciel wspomagający mgr Agnieszka Kuteszko

Klasa I M – wychowawca mgr Edyta Morusiewicz, asystent p. Natalia Strankowska-Sawicka

Klasa I P – wychowawca mgr Lucyna Paliwoda, asystent Sadowska Emilia

Klasa II B – wychowawca mgr Małgorzata Bancarewicz, asystent p. Anna Dzięgielewska

Klasa II S – wychowawca mgr Urszula Strapczuk, asystent mgr Hanna Szumowska

Klasa III B – wychowawcy mgr Dorota Bańkowska, asystent p. Marzenna Zbierajewska

Klasa III R – wychowawcy mgr Joanna Rudzińska, asystent mgr Katarzyna Król

Klasa IV – wychowawca mgr Gracjana Chocha, asystent mgr Genowefa Mijalska

Klasa V – wychowawca mgr Danuta Iwaniuk, asystent mgr Anna Lelewicz

Klasa VI – wychowawca mgr Anna Chojnowska, asystent mgr Lech Jakubiuk

Klasa VII – wychowawca mgr Joanna Łodzińska, asystent mgr Joanna Gireń

Klasa VIII A – wychowawca mgr Mariusz Łupiński, asystent mgr Elżbieta Miezio

Klasa VIII B – wychowawca mgr Aneta Snarska Gryko, asystent mgr Paweł Niechwiedowicz