NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ STO W BIAŁYMSTOKU W ROKU SZK. 2021/2022

L.p.

Nauczyciel

Nauczany przedmiot, funkcja
1. Bancarewicz Małgorzata edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. II B, język rosyjski, trener Odysei Umysłu
2. Bańkowska Dorota edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. III B
3. Blank Agnieszka plastyka, edukacja plastyczna
4. Brzosko Paweł fizyka
5. Chocha Gracjana j. hiszpański, wychowawca kl. IV, trener Odysei Umysłu
6. Chojnowska Anna j. angielski, wychowawca kl. VI, trener TIK, trener Odysei Umysłu
7. Dąbrowski Marian koordynator, wychowanie fizyczne
8. Dobosz Helena religia prawosławna
9. Dubrawska Małgorzata j. polski
10. Dubrawski Janusz szachy
11. Dzięgielewska Anna religia katolicka, świetlica
12. Gireń Joanna pedagog, świetlica
13. Iwaniuk Danuta matematyka, wychowawca kl. V
14. Jakubiuk Lech EdB, świetlica, trener TIK
15. Korolczuk Alina wychowanie do życia w rodzinie
16. Król Katarzyna j. angielski, trener Odysei Umysłu
17. Kuteszko Agnieszka świetlica, trener Odysei Umysłu
18. Lelewicz Anna j. angielski, j. niemiecki
19. Łodzińska Joanna przyroda, biologia, wychowawca kl. VII
20. Manoś Wojciech wychowanie fizyczne
21. Miezio Elżbieta j. polski
22. Mijalska Genowefa koordynator, historia, WOS
23. Mikołajewicz Mirosław geografia
24. Morusiewicz Edyta edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. I M, trener Odysei Umysłu
25. Onoszko Marek koordynator infor., zaj. techniczne, informatyka
26. Paliwoda Lucyna edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. I P
27. Paszkowski Jarosław matematyka
28. Pawełko Maria chemia
29. Radziszewska Gracja wychowanie fizyczne
30. Rudzińska Joanna edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. III R
31. Filipczuk Joanna rytmika, tańce
32. Snarska Gryko Aneta j. polski, wychowawca kl. VIII B
33. Strankowska-Sawicka Natalia świetlica, trener Odysei Umysłu
34. Strapczuk Urszula wychowawca klasy II S, świetlica, trener Odysei Umysłu
35. Szumowska Hanna j. francuski, j. hiszpański
36. Wcześny Rafał logopeda
37. Wójcik Monika j. polski
38. Zalewska Anna edukacja przedszkolna – wychowawca kl. 0
39. Zbierajewska Marzenna Renata muzyka, edukacja muzyczna, świetlica
40. Łupiński Mariusz dyrektor, geografia, wychowawca kl. VIIIA

 

Koordynator w roku szkolnym 2021/2022

mgr Genowefa Mijalska

 

Wychowawcy klas i asystenci wychowawców w roku szkolnym 2021/2022

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO i Społeczne Przedszkole nr 1 STO

Klasa O – wychowawca mgr Anna Zalewska, nauczyciel wspomagający mgr Agnieszka Kuteszko

Klasa I M – wychowawca mgr Edyta Morusiewicz, asystent p. Natalia Strankowska-Sawicka

Klasa I P – wychowawca mgr Lucyna Paliwoda, asystent mgr Radziszewska Gracja

Klasa II B – wychowawca mgr Małgorzata Bancarewicz, asystent p. Anna Dzięgielewska

Klasa II S – wychowawca mgr Urszula Strapczuk, asystent mgr Hanna Szumowska

Klasa III B – wychowawcy mgr Dorota Bańkowska, asystent p. Marzenna Zbierajewska

Klasa III R – wychowawcy mgr Joanna Rudzińska, asystent mgr Katarzyna Król

Klasa IV – wychowawca mgr Gracjana Chocha, asystent mgr Genowefa Mijalska

Klasa V – wychowawca mgr Danuta Iwaniuk, asystent mgr Anna Lelewicz

Klasa VI – wychowawca mgr Anna Chojnowska, asystent mgr Lech Jakubiuk

Klasa VII – wychowawca mgr Joanna Łodzińska, asystent mgr Joanna Gireń

Klasa VIII A – wychowawca mgr Mariusz Łupiński, asystent mgr Elżbieta Miezio

Klasa VIII B – wychowawca mgr Aneta Snarska Gryko, asystent mgr Manoś Wojciech