MENU OBIADOWE

jadłospis 04-31.05.2022

 

INFORMACJA

 

Firma cateringowa dostarczająca obiady w roku szkolnym 2021/2022 – Pub & Restauracja „trzy po trzy”.

Od 1 kwietnia 2022 r. koszt obiadu (zupa + II danie + woda) wynosi:

1. klasy 0 – II   11,00 zł,

2. klasy III – VIII 14,00 zł.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole, w celu odwołania obiadu na dany dzień, należy dzwonić do sekretariatu Zespołu Szkół STO do godz. 8:30

pod nr tel.   85 7410479 lub  531012014

Obiady płatne są przelewem do 20-go danego miesiąca

na rachunek bankowy Zespołu Szkół STO w Białymstoku w Santander Bank Polska S.A. nr:

37 1090 2590 0000 0001 4680 3496