Aktualności

Andrzejki

ANDRZEJKI 2023

I. 2411.23 r.: klasy VII-VIII –18.00 – 21.00 SSP nr 3, ul. Kalinowa 5

Spotkanie ANDRZEJKOWE (sala gimnastyczna)

Odpowiedzialni: asystenci klas VII – VIII – dyżur 17.45 -19.30; 19.30 – 21.15
Zabawę poprowadzi firma Fast Event, w programie zabawy taneczne, sportowe i integracyjne, obowiązuje obuwie sportowe. Będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcie w foto budce.

Szkoła zapewnia poczęstunek wszystkim uczestnikom spotkania.

II.  29-30.11.23: klasy siostrzane przygotowują wróżby wraz z klasami 0-III

Spotkanie podczas zajęć szkolnych – 2-3 godziny lekcyjne ustalone między klasami współpracującymi

Odpowiedzialni: wychowawcy klas siostrzanych

III. 30.11.23: klasy IV-VI – 17.30 – 20.00 – budynek szkoły

  1. Zabawy ANDRZEJKOWE – 17.30 – 18.30 (główny hol szkoły)
  2. Dyskoteka szkolna – 18.00 – 20.00 (sala gimnastyczna)

Odpowiedzialni:

Koordynator: p. G. Mijalska

Nauczyciele: p. Gracjana Chocha, p. W. Manoś, p. A. Mieleszkiewicz, p. M. Łupiński
p. J. Łodzińska, p. L. Jakubiuk, p. E. Miezio – dyżury: 17.15 – 19.45; 19.45 – 20.15

Odpowiedzialni:

Samorząd szkolny – wróżby i dyskoteka

Wychowawcy i asystenci klas IV-VI – przekąski i napoje