• 60 1500 1344 1213 4002 0685 0000   – Opłata za czesne  do 10 dnia każdego miesiąca. Kwoty czesnego: 950 zł – za jedno dziecko, 855 zł – za drugie dziecko (10 % zniżki), 760 zł – za trzecie dziecko (20 % zniżki)
  • 37 1090 2590 0000 0001 4680 3496  – Opłata za obiady/ składka plastyczna/ ubezpieczenie. Koszt obiadu (zupa + II danie + woda) wynosi: klasy 0 – II   11,00 zł, klasy III – VIII 14,00 zł. Miesięczny koszt za obiady  ucznia jest wysyłany rodzicowi SMS-em. Obiady płatne są z góry wyłącznie przelewem za bieżący miesiąc do 20-go dnia miesiąca.
  • 50 1090 2590 0000 0001 5446 7038  – Opłata za Zieloną szkołę/ wycieczki 

Całkowity koszt  Zielonej szkoły to 720 złotych.  Pierwsza rata do 30.11.2023r – 320 złotych. Druga rata do 31.03.2024 r. –  400 złotych. Organizatorem wycieczki jest Rafał Rowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SPORTIVA, wpisaną do CEIDG z siedzibą w Łomiankach przy ul. Szczytowej 30 D, NIP: 118-008-88-81, REGON: 011238575. Firma zarejestrowana w Centralnej ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (nr ewidencyjny: 3604).

Miejsce Zielonej Szkoły: Pisz w woj. warmińsko – mazurskim

Termin: 14.05-16.05.2024 r.

  • 22 1500 1344 1213 4009 9913 0000    – Opłata za zaległe składki członkowskie stowarzyszenia STO SKT Nr 171.

Wkrótce ma być utworzony portal dla członków stowarzyszenia STO SKT nr 171 w Białymstoku. Do momentu przygotowania i uruchomienia pełnej funkcjonalności portalu składka członkowska przez dotychczasowych członków powinna być wpłacana na konto Zarządu Głównego STO. 

Społeczne Towarzystwo Oświatowe 

ul. Nowy Świat 39

00-029 Warszawa

nr konta: 63 1090 1014 0000 0001 5186 6849

W tytule przelewu prosimy wpisać numer koła, imię, nazwisko oraz czego dotyczy płatność  „SKT nr …, Jan Kowalski, opłata za składkę członkowską 2023/24”