Aktualności

DEN-

Organizacja obchodów

Dnia Edukacji Narodowej

w Zespole Szkół STO w Białymstoku

13.10.2023 (piątek)

AKADEMIE Z OKAZJI DEN – W II TURACH:

  1. 2 godz. lekcyjna 8.50 – 9.30 AKADEMIA I (kl. 0 – III)
  2. 3 godz. lekcyjna 9.45 – 10.25 AKADEMIA II (kl. IV – VIII)

Pozostałe lekcje wg planu

13.10.2023 r. W SZKOLE OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY
I ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ BEZ SPRAWDZIANÓW I KARTKÓWEK.

                                                                                                                    Dyrektor szkoły