Aktualności

PRACA__graf_

Organizacja pracy szkoły w czasie egzaminów ósmoklasisty (24-26.05.2022 r.)

                          Klasa O (opieka: p. A. Zalewska, p. A. Kuteszko, p. N. Strankowska-Sawicka)

24.05.2022r. (wtorek) – wyjście ze szkoły na lekcję kulinarną i do parku (8.40 – 12.05)

25.05.2022r. (środa) – wyjście do kina Helios „Za duży na bajki” (8.40 – 12.00)

26.05.2022r. (czwartek) – zajęcia w szkole w kl. I P – „Wkrótce będę PIERWSZOKLASISTĄ”

                           Klasa IP i IM (opieka: p. L. Paliwoda, p. E. Morusiewicz)

24.05.2022r. (wtorek) – wycieczka do Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu (8.30 – 13.30/14.30) + opieka p. M. Zbierajewska

25.05.2022r. (środa) – zajęcia w szkole (klasa I M – uczy się w sali kl. III B)

26.05.2022r. (czwartek) – wyjście do Muzeum Farmacji przy UM, piknik w Parku (8.45 – 13.00) + opieka p. N. Strankowska-Sawicka

                           Klasa II B i II S (opieka: p. M. Bancarewicz, p. U. Strapczuk)

24.05.2022r. (wtorek) – wycieczka do Bobrowej Zagrody (8.00 – 14.00)

25.05.2022r. (środa) – wyjście do Pałacu Branickich (8.30 – 12.00)

26.05.2022r. (czwartek) – zajęcia w szkole lub wyjście na spacer (8.30 – 12.00)

                           Klasa III B i III R (opieka: p. J. Rudzińska, p. D. Bańkowska)

24.05.2022r. (wtorek) – wyjście do kina (8.30 – 13.00) + opieka p. J. Gireń

25.05.2022r. (środa) – wycieczka do Warszawy + opieka p. J. Gireń

26.05.2022r. (czwartek) – zajęcia w szkole

                           Klasa IV, V, VI, VII (opieka p. G. Chocha, p. D. Iwaniuk, p. A. Chojnowska, p. J. Łodzińska)

23.05.2022 r. (poniedziałek) – Zielona Szkoła GWAREK

24.05.2022r. (wtorek) – Zielona Szkoła GWAREK

25.05.2022r. (środa) – Zielona Szkoła GWAREK (powrót ok. 16.00)

26.05.2022r. (czwartek) – wyjście z p. M. Mikołajewiczem (nauczycielem geografii) uczniów zainteresowanych poznaniem ciekawych miejsc Białegostoku; pozostali uczniowie mają dzień wolny od nauki