Aktualności

IMG_20220307_111908

Na terenie naszej szkoły prowadzone są podstawowe szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przypominane są zasady bezpieczeństwa i sygnały alarmowe. Działania te przeprowadzane są w klasach 1 – 7 na godzinach wychowawczych, natomiast w klasach 8A i 8B szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone są na lekcjach z edukacji dla bezpieczeństwa.