Aktualności

Plakat_do_konk.2

PSPiA KLANZA ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE AUTORSKA SZKOŁA KLANZY (ASK)

zapraszają do udziału w przeglądzie fotografii przyrodniczej pod hasłem

„Przyroda Białegostoku widziana przez obiektyw smartfonu”

Cele przeglądu [do wyboru]:

– wsparcie młodzieżowych pasji i talentów;

– zwrócenie uwagi na środowisko przyrodnicze Białegostoku;

– zachęcenie do obserwacji przyrody;

– propagowanie postaw poszanowania przyrody

Kontakt w STO p. Lech Jakubiuk