Aktualności

REKRUT_1

Informujemy, że mamy wolne miejsca tylko w klasie VIIA w szkole podstawowej w roku szkolnym 2023/2024.

Tel.: 85 741 0479

                                                                            Zapraszamy!