Aktualności

podreczniki.21

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
SPOŁECZNEGO PRZEDSZKOLA NR I STO W BIAŁYMSTOKU
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KLASA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

„0” Edukacja przedszkolna B. Gawrońska E. Raczek cykl edukacyjny Tropiciele box. *
WSiP
Język angielski bez podręcznika
Religia rzymskokatolicka W świecie mojego  Boga – zeszyt ćwiczeń ** Jedność, Kielce
Religia prawosławna Nasze spotkanie z Bogiem – podręcznik *** Bratczyk, Hajnówka

* podręczniki są już zamówione przez szkołę – rodzice pokrywają koszty zakupu

** rodzice kupują we własnym zakresie

*** nie trzeba kupować (religia prawosławna)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

DLA I  ETAPU EDUKACYJNEGO  SSP NR 1 STO W BIAŁYMSTOKU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KLASA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

I

Edukacja wczesnoszkolna E. Schumacher, I. Zarzycka,  K. Prębisz-Wala, J. Hanisz Szkolni przyjaciele * WSiP
Informatyka A. Kulesza Zajęcia komputerowe * WSiP

Język angielski

Read, Ormerod, Kondro Tiger 1 – podręcznik i ćwiczenia * Macmillan

Religia rzymskokatolicka

red. K. Mielnicki E. Kondrak Żyjemy w Bożym świecie – podręcznik*** Jedność, Kielce

Religia Prawosławna

L. Busłowska Bóg, świat i ja **** WMP
II Edukacja wczesnoszkolna E. Schumacher, I. Zarzycka,  K. Prębisz-Wala, J. Hanisz Szkolni przyjaciele * WSiP
Informatyka A. Kulesza Informatyka. Klasa 2** WSiP
Język angielski Read, Ormerod, Kondro Tiger 2 – podręcznik i ćwiczenia * Macmillan
Język hiszpański M. L. Hortelano, E. Gonzalez La Pandilla 1 – podręcznik i ćwiczenia *** Edelsa
Religia rzymskokatolicka red. J. Czerkawski E.Kondrak

Idziemy do Jezusa – podręcznik ***

Jedność, Kielce

Religia prawosławna L. Busłowska

Dobra nowina i ja ****

WMP
III Edukacja wczesnoszkolna E.Schumacher, I.Zarzycka, K.Preibisz-Wala, J.Hanisz Szkolni Przyjaciele*

Pisanie **

Liczenie **

WSiP

WSiP

Informatyka Kalejdoskop ucznia. Informatyka klasa 3* WSiP
Język angielski Read, Ormerod, Kondro Tiger 3 – podręcznik i ćwiczenia * Macmillan
Język hiszpański M. L. Hortelano, E. Gonzalez La Pandilla 1 – podręcznik i ćwiczenia (kontynuacja) Edelsa
Religia rzymskokatolicka red. J. Czerkawski E.Kondrak
Jezus jest z nami – podręcznik ***
Jedność, Kielce
Religia prawosławna L. Busłowska

Historie biblijne i ja ****

WMP

* podręczniki dotowane (bezpłatne)

** podręczniki płatne, szkoła zamawia

*** rodzice kupują we własnym zakresie (religia katolicka; j. hiszpański)

**** nie trzeba kupować (religia prawosławna)

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO SSP NR 1 STO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KLASA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

IV

Podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe dotowane przez MEN

 

*Rodzice we własnym zakresie kupują podręczniki   do religii  katolickiej, j.hiszpańskiego oraz ćwiczenia do wychowania do życia w rodzinie

 

oraz opłacają w szkole we wrześniu zakup 2 ćwiczeń, które nie mieszczą się w dotacji

 

 

Język polski A. Łuczak, A. Murdzek K. Krzemieniewska-Klebań Miedzy nami 4 – podręcznik i ćwiczenia wersja B GWO
Matematyka M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki Matematyka z plusem 4. Podręcznik i ćwiczenia wersja B(dwuzeszytowa):Arytmetyka i Geometria GWO
Historia T. Małkowski Podróże w czasie – podręcznik i ćwiczenia GWO
Przyroda M. Warko-Worłowska Tajemnice przyrody 4 – podręcznik i ćwiczenia Nowa Era
Informatyka M. Kęska Lubię to 4 – podręcznik Nowa Era
Muzyka M. Gromek. G. Kilbach Lekcja muzyki 4 – podręcznik Nowa Era
Plastyka J. Lukas, K. Onak Do dzieła 4 – podręcznik Nowa Era
Technika L. i M. Łabeccy Jak to działa? 4 – podręcznik Nowa Era

Język angielski

Junior explorer 4 – podręcznik

i ćwiczenia

Nowa Era
Język hiszpański M. Castro Clan 7 podręcznik i ćwiczenia * Nivel 1 Edinumen
Religia rzymskokatolicka red. K.Mielnicki
E. Kondrak
Miejsce pełne bogactw – podręcznik *
Jedność, Kielce
Religia prawosławna Życie z Bogiem- podręcznik WMP
Wychowanie do życia w rodzinie praca zbiorowa Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie – ćwiczenia * Rubikon

 

KLASA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

V

Podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe dotowane przez MEN

 

 

* Rodzice kupują podręczniki do religii  katolickiej,  j.hiszpańskiego, j. francuskiego

oraz opłacają w szkole we wrześniu zakup 3 ćwiczeń, które nie mieszczą się w dotacji

 

 

Język polski

 

A. Łuczak, A. Murdzek K. Krzemieniewska-Klebań Miedzy nami 5 – podręcznik i ćwiczenia -wersja B GWO
Matematyka M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz Matematyka z plusem 5. Podręcznik i ćwiczenia wersja B (2 części Arytmetyka i Geometria) GWO
Biologia M. Sęktas, J. Stwarz Puls życia 5 – podręcznik i ćwiczenia

 

Nowa Era
Geografia F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz Planeta nowa 5 – podręcznik i ćwiczenia Nowa Era
Historia T. Małkowski Podróże w czasie 5 – podręcznik i ćwiczenia GWO
Informatyka M. Kęska Lubię to 5 – podręcznik Nowa Era
Muzyka M. Gromek, G. Kilbach Lekcja muzyki 5 – podręcznik Nowa Era
Plastyka J. Lukas, K. Onak Do dzieła Historia sztuki 4-7 – podręcznik Nowa Era
Technika L. i M. Łabeccy Jak to działa 5 – podręcznik Nowa Era
Język angielski Nick Beare Junior explorer 5 – podręcznik i ćwiczenia Nowa Era
Język hiszpański Castro, Rodero Companeros 1–nowa edycja- podręcznik i ćwiczenia * SGEL
Język francuski H. Denisot, C. Macquart-Martin Super Max 2 – podręcznik i ćwiczenia (wersja polska)* Hachette
Religia rzymskokatolicka Red.K. Mielnicki
E. Kondrak
Spotkania ubogacające – podręcznik * Jedność, Kielce
Religia prawosławna H. Borowik W Cerkwi Prawosławnej – podręcznik Parafia Proroka Eliasza w Białymstoku

 

KLASA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

VI

Podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe dotowane przez MEN

 

* Rodzice kupują podręczniki do religii  katolickiej

 

oraz opłacają w szkole we wrześniu zakup 2 ćwiczeń, które nie mieszczą się w dotacji

 

 

 

Język polski A. Łuczak, A. Murdzek K. Krzemieniewska-Klebań Miedzy nami 6 – podręcznik i ćwiczenia wersja B GWO
Matematyka M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz Matematyka z plusem 6. Podręcznik i ćwiczenia wersja B(dwuzeszytowa):Arytmetyka i algebra + Geometria GWO
Biologia Joanna Stwarz Puls życia 6 – podręcznik i ćwiczenia Nowa Era
Geografia T. Rachwał, R.Malarz, D. Szczypiński Planeta Nowa 6 – podręcznik i ćwiczenia Nowa Era
Historia T. Małkowski Podróże w czasie 6 – podręcznik i ćwiczenia GWO
Informatyka Lubię to 6 Nowa Era
Muzyka M. Gromek, G. Kilbach Lekcja muzyki 6 – podręcznik Nowa Era
Plastyka Do dzieła 6 NowaEra
Technika Jak to działa 6 NowaEra
Język angielski Evolution Plus 6 –podręcznik i ćwiczenia Macmillan
Język hiszpański Castro, Rodero Companeros 1– podręcznik i ćwiczenia (kontynuacja) SGEL
Język francuski do ustalenia we wrześniu
Religia rzymskokatolicka Tajemnice bogatego życia – podręcznik* Jedność
Religia prawosławna H. Borowik
W Cerkwi Prawosławnej – podręcznik + Katechizm Cerkwii Prawosławnej
Parafia Proroka Eliasza w Białymstoku

 

KLASA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

VII

Podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe dotowane przez MEN

 

 

Język polski A. Łuczak, E. Prylińska, R. Maszka, A. Suchowierska Między nami 7. Podręcznik i ćwiczenia wersja B GWO

 

Matematyka red. M. Dobrowolska Matematyka z plusem 7 – podręcznik GWO
Biologia M. Jefimow Puls Życia 7 – podręcznik Nowa Era
Chemia J.Kulawik, T. Kulawik i M.Litwin Chemia Nowej Ery 7 Nowa Era
Fizyka T. Kulawik

G. Francuz-Ornat

Spotkanie z fizyką 7 Nowa Era
Geografia R. Mularz Planeta Nowa 7 – podręcznik i ćwiczenia Nowa Era
Historia T. Małkowski Podróże w czasie 7 – podręcznik i ćwiczenia GWO
Informatyka G. Koba Lubię to 7 – podręcznik Nowa Era
Muzyka M. Gromek. G. Kilbach Lekcja muzyki 7- podręcznik Nowa Era
Plastyka J. Lukas, K. Onak Do dzieła 7 – podręcznik Nowa Era
Język angielski Teen Explorer 7 – podręcznik i ćwiczenia Nowa Era
Język hiszpański F. Castro Companeros 1 pod ręcznik i ćwiczenia (kontunuacja) SGEL
Język francuski C.Himber, M.L. Poletti Adosphère 1 (kontynuacja) Hachette
Religia rzymskokatolicka Bez podręcznika
Religia prawosławna Borowik
Katechizm Cerkwii Prawosławnej+ Naucz mnie Panie spełniać wolę Twoją
Bratczyk

PPŚw. Ducha

 

KLASA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

VIII

Podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe dotowane przez MEN

 

 

Język polski A.Łuczak, E. Prylińska Między nami 8- podręcznik i ćwiczenia wersja B GWO
Matematyka red. M. Dobrowolska Matematyka z plusem 8- podręcznik GWO
Biologia B. Sągin, A. Boczarowski,
M. Sęktes
Puls Życia 8 – podręcznik Nowa Era
Chemia J. Kulawik, T. Kulawik i M. Litwin Chemia Nowej Ery 8 – podręcznik Nowa Era
Fizyka T. Kulawik, G.Francuz-Ornat Spotkania z fizyką 8 – podręcznik Nowa Era
Geografia R. Mularz Planeta Nowa 8 – podręcznik i ćwiczenia Nowa Era
Historia T. Małkowski Podróże w czasie 8 – podręcznik i ćwiczenia GWO
WOS Janicka, Maćkowski, Kucio Dziś i jutro – podręcznik Nowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwa J. Słoma Żyję i działam bezpiecznie – podręcznik Nowa Era
Informatyka G. Koba Lubię to 8 – podręcznik Nowa Era
Język angielski Teen Explorer 8 – podręcznik i ćwiczenia Nowa Era
Język hiszpański F. Castro Companeros 2 ( podręczniki ćwiczenia –kontynuacja) SGEL
Język francuski C. Himber, M.L. Poletti Adosphère 2 – podręcznik i ćwiczenia (kontynuacja) Hachette
Religia rzymskokatolicka Bez podręcznika
Religia prawosławna Red. I. Kochan Podręcznik do religii prawosławnej do kl. 8 PDLCh