Aktualności

ZEBRANIE_na_stronie.1

ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW:

14.09.2022 (środa)

KLAS: 0 i I B;

16.00 zebranie ogólne w sali gimnastycznej

17.00 zebrania klasowe

KLAS: I Z, II M, II P i III;

17.15 zebranie ogólne w sali gimnastycznej

18.15 zebrania klasowe

21.09.2022 (środa)

KLAS IV – VIII SSP NR 1 STO

17.00 zebranie ogólne w sali gimnastycznej

18.00 zebrania klasowe

Serdecznie zapraszamy!