Aktualności

Zedr_2

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS:

 

 • „0” – 8.11.2023 (śr) – 16. 30
 • I – 8.11.2023 (śr) – 16.30
 • II B – 8.11.2023 (śr) – 16.30
 • II Z – 8.11.2023 (śr) – 16.30
 • III M – 8.11.2023 (śr) – 16.30
 • III P– 8.11.2023 (śr) – 16.30
 • IV – 8.11.2023 (śr) – 17.30
 • V L – 8.11.2023 (śr) – 17.30
 • V M – 8.11.2023 (śr) – 17.30
 • VI – 8.11.2023 (śr) – 18.00
 • VII – 8.11.2023 (śr) – 18.00
 • VIII – 8.11.2023 (śr) – 18.00

Wszyscy nauczyciele: wychowawcy, asystenci i pozostali pełnią dyżur 8.11.2023 od 17.00 do 18.30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY