Aktualności

ccccc

Białystok, 27.09.2023

Szanowni Państwo,

decyzją Zarządu STO SKT nr 171 w Białymstoku zmienia się wysokość czesnego w Zespole Szkół STO w Białymstoku. Zgodnie z podjętą uchwałą, od 1 listopada 2023 r. podstawowa kwota czesnego będzie wynosić 950 zł.

W związku z powyższym wysokości czesnego kształtować się będą następująco:

  1. opłata za pierwsze dziecko – 950 zł;
  2. opłata za drugie dziecko – 855 zł (10% zniżki);
  3. opłata za trzecie i kolejne dziecko – 760 zł (20% zniżki).

Zmiana wysokości czesnego wiąże się w głównej mierze ze wzrostem kosztów wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz kosztami utrzymania budynku szkoły (ogrzewania, wywozu śmieci, wody, sprzątania i obsługi szkoły).

Podjęcie powyższej uchwały wynikało także z powodu znaczącego wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r.

Niniejszy komunikat stanowi wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czesnego, którego zmiana nie wymaga podpisywania aneksu do umowy.

Dyrektor Szkoły                                                Prezes Zarządu STO Samodzielnego Koła Terenowego Nr 171

Mariusz Łupiński                                                                                                      Andrzej Sakowicz