Aktualności

gr_STO_2

Szanowni Państwo,

Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 171 w Białymstoku od wielu lat jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000094369.

Jak co roku zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na cele realizowane przez nasze koło. W 2022 roku planujemy nieustająco doposażać szkołę w sprzęt elektroniczny i dodatkowe wyposażenie pracowni klasowych.

W 2021 r. otrzymaliśmy od Państwa z tego tytułu 18 325 zł. Środki te w 100% przeznaczyliśmy na zakup trzech monitorów interaktywnych na wyposażenie trzech klas.

Dlatego jesteśmy wdzięczni za przekazanie naszemu KOŁU (STO SKT nr 171) 1% podatku. Traktujemy to jako wyraz Państwa zaufania do naszej działalności na rzecz dobra dzieci i młodzieży, która uczęszcza do prowadzonych przez nas jednostek: Społecznego Przedszkola Nr 1 STO w Białymstoku i Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Białymstoku.

Liczymy, że w 2022 roku, wypełniając PIT z rozliczeniem za rok 2021, wybierzecie Państwo i przeznaczycie 1% swojego podatku dochodowego na cele związane z edukacją dzieci i młodzieży w naszej szkole i przedszkolu.

Dlatego prosimy o przekazanie nam 1% podatku na

nr KRS 0000094369.

Z góry dziękujemy, z poważaniem:

Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz – Prezes Zarządu STO SKT nr 171 w Białymstoku
Mariusz Łupiński – dyrektor Zespołu Szkół STO w Białymstoku