Aktualności

1-5-3×2

Szanowni Państwo,

Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 171 w Białymstoku od wielu lat jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000094369.

Jak co roku zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1,5% swojego podatku na cele realizowane przez nasze koło.
W 2024 roku planujemy poprawić infrastrukturę szkoły i doposażyć szkołę w sprzęt interaktywny i sfinansować udział dzieci w różnych zawodach, turniejach i konkursach.

W 2023 r. otrzymaliśmy od Państwa z tego tytułu rekordowe 69 812 zł. za 2022 rok podatkowy.

Środki te w 100% przeznaczyliśmy na dofinansowanie modernizacji i wyposażenia szkoły!

Dlatego jesteśmy niezmiernie wdzięczni za przekazanie w zeszłym roku naszemu KOŁU (STO SKT nr 171) 1,5% podatku.
Traktujemy to jako wyraz Państwa zaufania do naszej działalności na rzecz dobra dzieci i młodzieży, która uczęszcza do prowadzonych przez nas jednostek: Społecznego Przedszkola Nr 1 STO w Białymstoku i Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Białymstoku.

Liczymy, że w 2024 roku, wypełniając PIT z rozliczeniem za rok 2023, wybierzecie Państwo i przeznaczycie 1,5% swojego podatku dochodowego na cele związane z edukacją dzieci i młodzieży w naszej szkole i przedszkolu.

Dlatego jeszcze raz prosimy o przekazanie nam 1,5% podatku na nr KRS 0000094369.

Z góry dziękujemy, z poważaniem:

Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz – Prezes Zarządu STO SKT nr 171 w Białymstoku
Mariusz Łupiński – dyrektor Zespołu Szkół STO w Białymstoku

SPOŁECZNE TOWARZYSTOW OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 171 W BIAŁYMSTOKU – ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO – 1 % i 1,5 % PODATKU

PROCENT ROK KWOTA (zł)
1% ZA 2010 R.   9.161
1% ZA 2011 R. 16.594
1% ZA 2012 R. 18.130
1% ZA 2013 R. 19.012
1% ZA 2014 R. 14.754
1% ZA 2015 R. 22.333
1% ZA 2016 R. 37.642
1% ZA 2017 R. 31.160
1% ZA 2018 R. 40.298
1% ZA 2019 R. 15.202
1% ZA 2020 R. 18.073
1% ZA 2021 R. 26.628
1,5% ZA 2022 R. 69.811
suma 2010-2022 338.798

nr KRS 0000094369