Aktualności

egzam

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2023 — Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

Rodzaj wskaźnika

Szkoła Białystok Województwo Kraj

Wynik średni

80% 69% 63%

66%

Stanina 9 6 4

5

 

 

EGZAMIN Z MATEMATYKI

Rodzaj wskaźnika

Szkoła Białystok Województwo Kraj

Wynik średni

88% 63% 54%

53%

Stanina 9 7 5

5

 

 

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Rodzaj wskaźnika

Szkoła Białystok Województwo Kraj

Wynik średni

96%

75% 65%

66%

Stanina 9 7 5

6

Uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki mieszczące się w 9 (najwyższej) skali staninowej co oznacza, że z każdego przedmiotu egzaminacyjnego zaliczamy się do grona 4% najlepszych szkół w Polsce.

Pod względem ogólnych wyników z TRZECH podstawowych egzaminów szkoła zajęła 2 miejsce w Białymstoku i województwie.

G R A T U L A C J E ! ! !