Aktualności

rodzice

                        17.04.2024 (środa)

ZEBRANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS:

  • O – 16.00
  • II B, III M, III P – 16.30
  • I, II Z, IV, VI, VII – 17.00
  • V M, VIII – 17.30
  • V L – 18.00

                                      Nauczyciele uczący w klasach IV – VIII                    

                                       pełnią dyżur 17.04.2023 od 17.00 do 18.30.

       Zapraszamy rodziców na spotkania
z wychowawcą i nauczycielami!!!