Aktualności

STO_1%_nn

Szanowni Państwo,

Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 171 w Białymstoku od wielu lat jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000094369.

Jak co roku zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na cele realizowane przez nasze koło. W 2021 roku planujemy nieustająco doposażać szkołę w sprzęt elektroniczny służący unowocześnianiu technik i metod pracy z uczniem.

W 2020 r. otrzymaliśmy od Państwa z tego tytułu 15 202 zł. Środki te w 100% przeznaczyliśmy na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego służącego zdalnemu nauczaniu uczniów w czasie pandemii.

Nieustannie jesteśmy wdzięczni za przekazanie naszemu KOŁU (STO SKT nr 171) 1% podatku. Traktujemy to jako wyraz Państwa zaufania do naszej działalności na rzecz dobra uczniów, którzy uczęszczają do prowadzonych przez nas jednostek: Społecznego Przedszkola Nr 1 STO w Białymstoku i Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Białymstoku.

Liczymy, że w 2021 roku, wypełniając PIT z rozliczeniem za rok 2020, wybierzecie Państwo i przeznaczycie 1% swojego podatku dochodowego na cele związane z edukacją dzieci i młodzieży w naszej szkole i przedszkolu.

Dlatego prosimy o przekazanie nam 1% podatku na nr KRS 0000094369.

Z góry dziękujemy, z poważaniem:

Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz – Prezes Zarządu STO SKT nr 171 w Białymstoku
Mariusz Łupiński – dyrektor Zespołu Szkół STO w Białymstoku