Aktualności

Bez tytułu
Kalendarz rekrutacji uzupełniającej do klasy I

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku

na rok szkolny 2024/2025:

 

1. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci do klasy I do 13 grudnia 2023 r.

2. W roku szkolnym 2024/2025 zostanie utworzona dodatkowa kl. I.

3. Rekrutacja uzupełniająca do klasy I odbywać się będzie w dwóch etapach:

a)  rozmowy z rodzicami i zajęcia grupowe z dziećmi – 14.12.2023 r.

    pocz. 16.30;

    miejsce rozmowy z rodzicami – sala klasy VL;

    miejsce zajęć z dziećmi – sala gimnastyczna;

b)  spotkania indywidualne z dziećmi – 15.12.2023 r. od 16.00;
miejsce spotkań z dziećmi – sala klasy IIB, IIZ i I;

c)    rodzice zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie spotkań indywidualnych i grupowych.

4. Rodzice dostarczają do sekretariatu szkoły opinie nauczyciela -wychowawcy z przedszkola (do 18.12.23r.) o dziecku oraz wypełniają ankietę o swoim dziecku (druki do pobrania ze strony: www.szkola.bialystok.pl).

5. Ustalenie listy dzieci zakwalifikowanych do klasy I oraz listy rezerwowej – do 19.12.2023 r.

6. Podczas spotkania z rodzicami dzieci kandydujących do klasy I
14.12.2023 r. zostanie przedstawiona organizacja szkoły i stowarzyszenia STO.

7. Podpisanie umowy na kształcenie dziecka od roku szkolnego 2024/2025 z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku – do 3.01.2024 r.

8. Wpłata pierwszej raty wpisowego (2 x czesne) w terminie 14 dni od podpisania umowy co równoznaczne jest z przyjęciem dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w Białymstoku.

Na miejsce osób, które zrezygnują wchodzą kandydaci z listy rezerwowej.