Aktualności

grafika

Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej od klasy drugiej do wzięcia udziału w konkursie

Kangur Matematyczny 2022.

Koszt udziału to 12 zł. Uczniowie wpłacają 6 zł (resztę dopłaca szkoła).

Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są do 19 stycznia 2022.

Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej zgłaszają swój udział i dokonują wpłaty do wychowawcy.

Uczniowie klas starszych – do nauczyciela matematyki.

Koordynator konkursu – Danuta Iwaniuk