Aktualności

konkurs

ORGANIZACJA KONKURSÓW STOPNIA SZKOLNEGO

DLA UCZNIÓW SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 STO

W BIAŁYMSTOKU W ROKU SZK. 2022/2023

 POCZĄTEK – GODZ. 9.00

CZAS TRWANIA KONKURSU – 90 MINUT
(OD MOMENTU ZAKOŃCZENIA CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH)

Rodzaj konkursu

Dzień

Opieka

Miejsce/liczba uczestników

Wojewódzki Konkurs
Języka Francuskiego

13.10.2022

czwartek

8.50-10.35 p. L. Jakubiuk

s. plastyczna/
3 uczniów + 3

Wojewódzki Konkurs
Języka Angielskiego

17.10.2022

poniedziałek

8.50-10.35

p. J. Gireń, p. A. Kuteszko

s. gimnastyczna/
21 uczniów

Wojewódzki Konkurs

Matematyczny

18.10.2022

wtorek

8.50-10.35 p. J. Gireń

s. plastyczna/          

9 uczniów

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 19.10.2022

środa

8.50-10.35 p. J. Gireń

s. informatyczna/
2 uczennice

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

20.10.2022

czwartek

8.50-10.35 p. L. Jakubiuk s. plastyczna/
6 uczniów
Wojewódzki Konkurs Historyczny 21.10.2022

piątek

8.50-10.35 p. L. Jakubiuk

s. plastyczna/
6 uczniów

Wojewódzki Konkurs
Geograficzny

24.10.2022

poniedziałek

8.50-10.35 p. J. Gireń s. informatyczna/
3 uczniów
Wojewódzki Konkurs Chemiczny 25.10.2022

wtorek

8.50-10.35 p. J. Gireń

s. plastyczna/
3 uczniów

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

26.10.2022

środa

8.50-10.35 p. J. Gireń

biblioteka/
1 uczennica

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

27.10.2022

czwartek

8.50-10.35 p. L. Jakubiuk

s. informatyczna/
2 uczniów

Wojewódzki Konkurs
Języka Rosyjskiego
3.11.2022

czwartek

8.50-10.35 p. L. Jakubiuk

s. plastyczna/
1 uczeń

Wszystkim życzę jak najlepszych wyników.

Dyrektor szkoły