Aktualności

aa_Logo_w_wariancie_podstawowym__barwnym

Nasza szkoła bierze udział w projekcie: „Poznajemy Podlaskie”– wsparcie finansowe dla szkół podstawowych na organizację wycieczek. Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie wsparcia finansowego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną szkołom podstawowym z województwa podlaskiego na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim. O środki na wsparcie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych mogą ubiegać się szkoły podstawowe z terenu województwa podlaskiego. W programie wycieczek Szkoły zobligowane są ująć co najmniej dwie atrakcje turystyczno-krajoznawcze znajdujące się wyłącznie na terenie województwa podlaskiego. Wnioski oceniane będą pod względem ich atrakcyjności, ilości odwiedzanych miejsc i liczby uczestników biorących udział w wycieczce.

Więcej szczegółów tutaj:

https://podlaskie.it/aktualnosci/poznajemy-podlaskie/

https://podlaskie.it/organizacja/