Aktualności

ione-3

Terminy przeprowadzania eliminacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych w szkołach podstawowych województwa podlaskiego w roku szkolnym 2023/2024

  • do 8 września 2023 r. rejestracja szkoły
  • do 15 września 2023 r. zgłoszenie nauczycieli do prac w komisjach rejonowych i wojewódzkich
  • do 29 września 2023 r. ogłoszenie w szkole listy uczestników stopnia szkolnego
  • do 3 października 2023 r. zgłoszenie na stronie internetowej uczestników konkursu na stopniu szkolnym
  1. Stopień szkolny przeprowadzany jest w szkołach, do których uczęszczają uczestnicy. Stopień szkolny konkursu rozpoczyna się o 900.
  2. Stopień rejonowy przeprowadzany jest w szkołach, do których uczęszczają uczestnicy, z wyjątkiem Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego i rozpoczyna się o 900 . Stopień rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego przeprowadzany jest na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej i rozpoczyna się o godz. 1000 .
  3. Stopień wojewódzki przeprowadzany jest w szkołach będących siedzibami stopnia wojewódzkiego konkursu, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Stopień wojewódzki konkursu rozpoczyna się o 10oo.
  4. Na każdym stopniu konkursu na wykonanie zadań uczeń ma 90 minut, do których nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne.
  5. Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursów.
  • Nie przewiduje się dodatkowych terminów konkursów.
Lp. Nazwa konkursu Termin przeprowadzenia
stopień szkolny stopień rejonowy stopień wojewódzki
1. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego* 10.10.2023 wtorek 1.12.2023 piątek 13.02.2024 wtorek
2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 11.10.2023 środa 4.12.2023 poniedziałek 14.02.2024 środa
3. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 12.10.2023 czwartek 5.12.2023 wtorek 15.02.2024 czwartek
4. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 16.10.2023 poniedziałek 6.12.2023 środa 16.02.2024 piątek
5. Wojewódzki Konkurs Biologiczny 17.10.2023 wtorek 7.12.2023 czwartek 19.02.2024 poniedziałek
6. Wojewódzki Konkurs Historyczny 18.10.2023 środa 11.12.2023 poniedziałek 20.02.2024 wtorek
7. Wojewódzki Konkurs Geograficzny 19.10.2023 czwartek 12.12.2023 wtorek 21.02.2024 środa
8. Wojewódzki Konkurs Chemiczny 20.10.2023 piątek 13.12.2023 środa 22.02.2024 czwartek
9. Wojewódzki Konkurs Fizyczny 23.10.2023 poniedziałek 14.12.2023 czwartek 23.02.2024 piątek
10. Wojewódzki Konkurs Informatyczny* 24.10.2023 wtorek 15.12.2023 piątek 26.02.2024 poniedziałek
11. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 25.10.2023 środa 18.12.2023 poniedziałek 27.02.2024 wtorek
12. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 26.10.2023 czwartek 19.12.2023 wtorek 28.02.2024 środa
13. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego 27.10.2023 piątek 20.12.2023 środa 29.02.2024 czwartek
Przekazanie zaświadczeń laureatom oraz finalistom – maj-czerwiec 2024 r.

*Konkursy zlecone do przeprowadzenia podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną w zakresie danego przedmiotu.