Aktualności

20231024_124633

W dniu 24 października w ramach lekcji Edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie klasy 8A udali się na wycieczkę dydaktyczną do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Młodzież miała okazję zobaczyć stanowiska do obsługi zgłoszeń alarmowych, wypróbować sprzęt i środki gaśnicze oraz zobaczyć wnętrza pojazdów używanych do różnych akcji ratunkowych przez Straż Pożarną. Otrzymaliśmy również wiele ciekawych informacji na temat zawodu strażaka, zasad ewakuacji oraz postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego.

A.R.