Aktualności

Tablica_1P_odp_2

Szanowni Państwo,

decyzją Zarządu STO SKT nr 171 w Białymstoku zmienia się wysokość czesnego w Zespole Szkół STO w Białymstoku. Zgodnie z podjętą uchwałą, od 1 grudnia 2021 r. podstawowa kwota czesnego będzie wynosić 760 zł.

W związku z powyższym wysokości czesnego kształtować się będzie następująco:

  1. opłata za pierwsze dziecko – 760 zł;
  2. opłata za drugie dziecko – 684 zł (10% zniżki);
  3. opłata za trzecie i kolejne dziecko – 608 zł (20% zniżki).

Santander Bank Polska SA  60 1500 1344 1213 4002 0685 0000

Zmiana wysokości czesnego wiąże się w głównej mierze ze wzrostem kosztów wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wzrostem kosztów utrzymania budynku szkoły (wywóz śmieci, sprzątanie szkoły, media).

Niniejszy komunikat stanowi wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czesnego, którego zmiana nie wymaga podpisywania aneksu do umowy.

Dyrektor Szkoły                                                       Prezes Zarządu STO Samodzielnego Koła Terenowego Nr 171

Mariusz Łupiński                                                    Andrzej Sakowicz