Aktualności

2_a

1 września wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie oraz ich mistrzowie – nauczyciele. Medale „DILIGENTIAE – ZA PILNOŚĆ” z rąk prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego otrzymało 92 uczniów i 91 nauczycieli.