Aktualności

Certyfikat_dla_Dyrekcji1

W naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 został wdrożony i zrealizowany Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „EMOCJA”. W ramach projektu zostały zrealizowane:

  • Moduł 1 Kreatywność – 12.09.2021 – 30.10.2021
  • Moduł 2 Wyobraźnia – 07.11.2021 – 28.12.2021
  • Moduł 3 Moc Słów – 07.01.2022 – 28.02.2022
  • Moduł 4 Empatia – 07.03.2022 – 30.04.2022

Gratulujemy!