Aktualności

DEN_1

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
życzymy wszystkim Nauczycielom, aby umieli dać szansę
każdemu dziecku zaistnieć w świecie;
aby przekazywana dzieciom wiedza
była dla nich źródłem inspiracji
i nauki konstruktywnego myślenia!