Aktualności

egz_logo_1

Organizacja pracy szkoły w czasie egzaminów ósmoklasisty (25-27.05.2021 r.)

klasa 0 (opieka: p. L. Paliwoda, p. A. Zalewska)

25.05.2021r. (wtorek) – warsztaty plastyczne w szkole (online) z Galerią Sleńdzińskich

26.05.2021r. (środa) – wyjazd do EPI-Centrum Nauki (8.00 – 11.30), zajęcia w namiocie

27.05.2021 r. (czwartek) – wyjście do Parku przy Pałacu Branickich (8.45 – 11.15)

Klasa IB i IS (opieka: p. M. Bancarewicz, p. U. Strapczuk)

25.05.2021r. (wtorek) – wycieczka do Ziołowego Zakątka (8.30 – 15.30)

26.05.2021r. (środa) – zajęcia w szkole wg odrębnego planu „Dzień GOFRA”

27.05.2021 r. (czwartek) – wyjście do Parku Planty, Zwierzynieckiego (8.30 – 12.00)

klasa II B i II R (opieka: p. J. Rudzińska, p. D. Bańkowska)

25.05.2021r. (wtorek) – zajęcia w szkole wg odrębnego planu

26.05.2021r. (środa) – wyjście ze szkoły na spacer (8.45 – 12.00) + p. J. Gireń

27.05.2021 r. (czwartek) – wyjście na warsztaty do Muzeum Wojska Polskiego

Klasa III (opieka p. E. Morusiewicz)

25.05.2021r. (wtorek) – zajęcia w szkole wg odrębnego planu – zajęcia w namiocie

26.05.2021r. (środa) – wyjście do Parku Planty, Zwierzynieckiego (8.00 – 12.30) + opieka p. A. Blank

27.05.2021 r. (czwartek) – wyjście na spacer po Białymstoku (8.45 – 11.15) + opieka p. A. Lelewicz

klasa IV (opieka p. D. Iwaniuk)

25.05.2021r. (wtorek) – wycieczka do Kudrycz (8.30 – 12.30) + opieka p. E. Sadowska

26.05.2021r. (środa) – wyjście na warsztaty do Muzeum Historycznego w Białymstoku (8.30 – 11.45) +   opieka p. A. Lelewicz

27.05.2021 r. (czwartek) – wyjście do kina Helios w Galerii Biała (8.15 – 11.30) + opieka p. E. Miezio????

Klasa V (opieka p. A. Chojnowska)

25.05.2021r. (wtorek) – wyjście na piknik w Parku Planty i Jumper Park (9.00 – 14.00)

26.05.2021r. (środa) – wycieczka do Stadniny Koni Kraśniany (9.00 – 14.00)

27.05.2021 r. (czwartek) – wycieczka rowerowa do Supraśla (9.00 – 13.00) + opieka p. P. Niechwiedowicz

klasa VI (opieka p. J. Łodzińska)

25.05.2021r. (wtorek) – zajęcia w szkole odwołane – dzień wolny

26.05.2021r. (środa) – wycieczka do Stadniny Koni Kraśniany (9.00 – 14.00)

27.05.2021 r. (czwartek) – wyjście do Jumper Park (8.30 – 12.30)

Klasa VII A

25.05.2021r. (wtorek) – zajęcia w szkole odwołane – dzień wolny

26.05.2021r. (środa) – wycieczka rowerowa do Supraśla (8.30 – 13.00) + opieka p. P. Niechwiedowicz,
p. E. Miezio

27.05.2021 r. (czwartek) – wyjście klasy do EPI-Centrum Nauki (12.30 – 16.00) + opieka p. M. Łupiński

Klasa VII B (opieka p. Aneta Snarska Gryko)

25.05.2021r. (wtorek) – wycieczka do Ziołowego Zakątka (8.30 – 15.30)

26.05.2021r. (środa) – wyjście szlakiem białostockich MURALI (8.30 – 12.30)

27.05.2021 r. (czwartek) – zajęcia w szkole odwołane – dzień wolny

Dyrektor szkoły