Aktualności

poczatek roku szkolnego

1.09.2020 – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych:

klasy VII – VIII – g. 14.00
klasy: 0 i I – g. 15.00;
klasy: II i III – g. 16.00;
klasy IV – VI – g. 17.00;

Miejsce – sale lekcyjne.

ZAPRASZAMY!